nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Buffligt beteende i affärslivet är en förlegad norm. Framtidens vinnare agerar utifrån helt andra värderingar, skriver Marie Alani och Helena Timander.

Buffligt beteende inte okej

”Det är ju bara business”, följt av en ursäktande axelryckning, är en vanlig jargong i affärslivet. Men ...

– Lean är en godartad infektion som det inte finns något botemedel för, säger Daniel T Jones.

Sjukvården behöver smittas av Lean

Sjukvården måste förändras från grunden för att klara framtidens utmaningar. Det handlar om ett nytt sätt ...

NYomslaggransoverskridande

Bort från stuprören

Många upplever problem med att jobba över organisationsgränserna. Det är lätt att fastna i stuprören, ...

Schyst är en handbok i jämlik kommunikation från Region Värmland.
Schyst är en handbok i jämlik kommunikation från Region Värmland.

Ny handbok: Så kommunicerar du jämlikt

Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. Nu har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

Det är viktigt att skapa bra mötesplatser på kontoret. Det uppmanar till kreativitet och nya idéer.
Det är viktigt att skapa bra mötesplatser på kontoret. Det uppmanar till kreativitet och nya idéer. FOTO: Kinnarps

Smarta kontor förbättrar kreativiteten

Dämpad belysning är bra för kritiskt tänkande, öppna miljöer för kreativitet. Elisabeth Slunge på Kinnarps, tipsar om hur du ska utforma kontoret för att få ut mest av varje medarbetare.

  • Annonskod huvudspalt 1

  • Annonskod för huvudspalt 2

1buss
FOTO: Free Images

Mäter kundnöjdhet i realtid med app

Med hjälp av en app får kollektivtrafikresenärer svara på frågor om sin reseupplevelse i under själva resans gång. Det ska ge en mer sann bild av hur kunderna ser på kollektivtrafiken och är ett verktyg för förbättring.

Vad säger din magkänsla? Och kan du lita på den? ILLUSTRATION: Fredrik Lundell
Vad säger din magkänsla? Och kan du lita på den? ILLUSTRATION: Fredrik Lundell

Följ inte magkänslan

Vässat

Magkänslan eller intuitionen är något vi lärt oss att lita på. Vi tror att vi fattar bra beslut och är hyfsade människokännare. Det är dags att tänka om.

Arbetet med att utveckla arbetssätten har även resulterat i en film om att ha, göra och arbeta efter genomförandeplaner.
Arbetet med att utveckla arbetssätten har även resulterat i en film om att ha, göra och arbeta efter genomförandeplaner.

Vassare kvalitet när mål och mening får styra

Tydligare fokus på brukaren, mer konkreta mål och en ökad yrkesstolthet. Ett projekt i Södertälje visar hur kompetenshöjande insatser snabbt kan ge goda resultat i kvalitetsarbetet inom funktionshinderområdet.

  • Annonskod för huvudspalt 3