nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Vässat

Bjud in kunden

Synen på konsumenter, myndigheter och företag som motparter håller på att ändras. Partnerskap i alla led ...

Den interna marknadsföringens tydligaste budskap: Easier to work framgick tydligt i all kommunikation.

Volvo Group skapade ha-begär bland medarbetarna

Hur får man 65 000 medarbetare att ta till sig nya verktyg? Inte genom att tjata eller gnata. Volvo Group ...

Tjanstelogik

Pricka rätt med tjänstelogik

Den offentliga förvaltningen står inför stora utmaningar där mer fokus behöver läggas på värdeskapande. ...

  • Annonskod mobil topp

Sthlm central 070

Webbutbildning ska minska arbetsplatsolyckor

Dödsolyckorna på arbetsplatserna ökar för tredje året i rad. Som en del i arbetet för nolltolerans mot arbetsplatsolyckor lanserar nu Sveriges byggindustrier, BI, en webbutbildning som syftar till att förändra attityden till risker på byggarbetsplatsen.

Unknown

Guide till ett lugnare och lyckligare arbetsliv

Läsvärt

Den nya boken, Hjärnsmart, sätter fingret på ett problem många av oss känner igen: bristen på tid och energi för att leva ett rikt liv utanför vår arbetstid. Målet med boken är att ge konkreta tips för hur du ska kunna gå nöjd från jobbet varje dag, med tid och energi över för en givande fritid.

  • Annonskod huvudspalt 1

En ny modell hjälper företag att välja rätt ordning när de ska förbättra sina affärsprocesser. Studien gjordes på Saab.
En ny modell hjälper företag att välja rätt ordning när de ska förbättra sina affärsprocesser. Studien gjordes på Saab. FOTO: Saab

Modell för effektivare förbättring av processer

Två studenter vid Linköpings universitet har tagit fram en modell som hjälper företag att välja i vilken ordning processer ska förbättras för att skapa maximal lönsamhet.

  • Annonskod för huvudspalt 2

– Jag ser presentationen på webben, men även priset, som ytterligare ett steg mot ökad öppenhet och transparens, säger stadsdirektör Palle Lundberg.
– Jag ser presentationen på webben, men även priset, som ytterligare ett steg mot ökad öppenhet och transparens, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Helsingborg redo för jämförelser

Får pris för sättet att presentera resultat

Helsingborgs stad har fått pris för sitt sätt att via webben presentera hur stadens resultat står sig i jämförelse med andra kommuners.

  • Annonskod för huvudspalt 3