nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Buffligt beteende i affärslivet är en förlegad norm. Framtidens vinnare agerar utifrån helt andra värderingar, skriver Marie Alani och Helena Timander.

Buffligt beteende inte okej

”Det är ju bara business”, följt av en ursäktande axelryckning, är en vanlig jargong i affärslivet. Men ...

– Lean är en godartad infektion som det inte finns något botemedel för, säger Daniel T Jones.

Sjukvården behöver smittas av Lean

Sjukvården måste förändras från grunden för att klara framtidens utmaningar. Det handlar om ett nytt sätt ...

NYomslaggransoverskridande

Bort från stuprören

Många upplever problem med att jobba över organisationsgränserna. Det är lätt att fastna i stuprören, ...

ValueStream

Utveckla ledarskapet genom värdeflödet

Läsvärt

Stuprör, flashalsar och onödigt arbete ställer till problem i många organisationer. Karen Martin och Mike Osterling visar hur du genom värdeflödeskartläggning kan utveckla ledarskapet att leverera högsta möjliga värde till kunderna.

9789163748226-212x300

Bättre skola enligt Alingsåsmodellen

Läsvärt

Krav på uppföljning, tester och dokumentation går stick i stäv med den metodik som Alingsås kommun praktiserar inom skolan. Med en ny bok där de lyfter fram sina egna goda exempel vill de ge nytt bränsle i skoldebatten.

  • Annonskod huvudspalt 1

Ny avhandling ger vägledning till en effektivare byggprocess.
Ny avhandling ger vägledning till en effektivare byggprocess.

Beslutsmodell för effektivare byggprocesser

Effektivare byggprocess med lägre kostnader, högre kvalitet och bättre leveransprecision. Det är några av vinsterna med det beslutsstöd som Henric Jonsson vid Linköpings universitet utvecklat.

Fredirk Helin Lövingsson

Teknokrat eller mjukis?

Krönika

Jag har själv alltid sett mig som en ganska rationell och fyrkantig person. Jag gillar struktur, tydlighet och logiska samband. Under studietiden var jag ordförande i Statistiska Ämnesrådet, bara en sådan sak!

  • Annonskod för huvudspalt 2

Schyst är en handbok i jämlik kommunikation från Region Värmland.
Schyst är en handbok i jämlik kommunikation från Region Värmland.

Ny handbok: Så kommunicerar du jämlikt

Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. Nu har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

Det är viktigt att skapa bra mötesplatser på kontoret. Det uppmanar till kreativitet och nya idéer.
Det är viktigt att skapa bra mötesplatser på kontoret. Det uppmanar till kreativitet och nya idéer. FOTO: Kinnarps

Smarta kontor förbättrar kreativiteten

Dämpad belysning är bra för kritiskt tänkande, öppna miljöer för kreativitet. Elisabeth Slunge på Kinnarps, tipsar om hur du ska utforma kontoret för att få ut mest av varje medarbetare.

  • Annonskod för huvudspalt 3