nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Vässat

Bjud in kunden

Synen på konsumenter, myndigheter och företag som motparter håller på att ändras. Partnerskap i alla led ...

Den interna marknadsföringens tydligaste budskap: Easier to work framgick tydligt i all kommunikation.

Volvo Group skapade ha-begär bland medarbetarna

Hur får man 65 000 medarbetare att ta till sig nya verktyg? Inte genom att tjata eller gnata. Volvo Group ...

Tjanstelogik

Pricka rätt med tjänstelogik

Den offentliga förvaltningen står inför stora utmaningar där mer fokus behöver läggas på värdeskapande. ...

  • Annonskod mobil topp

dependent-441408_640

Satsning på ledarskap ger bättre äldreomsorg

Äldre personer som får hemtjänst möter i genomsnitt ett nytt ansikte varje dag. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Ett sätt att förbättra kvaliteten för de äldre är att satsa på äldreomsorgens chefer, enligt fackförbundet Vision.

allergy-18656_1280

Varannan går till arbetet sjuk

Många svenskar och norrmän går till jobbet trots att de är sjuka. Det visar en ny undersökning av den så kallade sjuknärvaron. Skälen till att man går sjuk till jobbet skiljer sig dock mellan de båda länderna.

Sthlm central 070

Webbutbildning ska minska arbetsplatsolyckor

Dödsolyckorna på arbetsplatserna ökar för tredje året i rad. Som en del i arbetet för nolltolerans mot arbetsplatsolyckor lanserar nu Sveriges byggindustrier, BI, en webbutbildning som syftar till att förändra attityden till risker på byggarbetsplatsen.

  • Annonskod huvudspalt 1

Unknown

Guide till ett lugnare och lyckligare arbetsliv

Läsvärt

Den nya boken, Hjärnsmart, sätter fingret på ett problem många av oss känner igen: bristen på tid och energi för att leva ett rikt liv utanför vår arbetstid. Målet med boken är att ge konkreta tips för hur du ska kunna gå nöjd från jobbet varje dag, med tid och energi över för en givande fritid.

En ny modell hjälper företag att välja rätt ordning när de ska förbättra sina affärsprocesser. Studien gjordes på Saab.
En ny modell hjälper företag att välja rätt ordning när de ska förbättra sina affärsprocesser. Studien gjordes på Saab. FOTO: Saab

Modell för effektivare förbättring av processer

Två studenter vid Linköpings universitet har tagit fram en modell som hjälper företag att välja i vilken ordning processer ska förbättras för att skapa maximal lönsamhet.

  • Annonskod för huvudspalt 2

  • Annonskod för huvudspalt 3