nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Margita Johansson Gullstrand, Verksamhetsutveckling E.on

Be om ursäkt, bjud på något extra!

Ibland blir det fel, vi kunder fattar det. Men göm er inte bakom dåliga ursäkter. Se oss kunder i ögonen, ...

EffectiveChange

Så skapas mening i förändring

Förändringsförmåga bygger på att människor förstår meningen med förändringen. Men hur gör man i ...

varningstecken

Undvik fallgroparna som sänker verksamheten

Har ni inbyggda hinder mot effektivitet och produktivitet i er organisation, men svårt att hitta ...

  • Annonskod mobil topp

shutterstock_73189654
FOTO: Shutterstock

Fem farliga medarbetartyper

Trots ett rigoröst rekryteringsförfarande (för det har ni väl i er organisation?) slinker det då och då in en medarbetare som förstör. Ibland är han eller hon till och med en chef. Så här identifierar du det skadliga beteendet och gör något åt det.

u4ms4zjxr0vrxclk1e1o

Ny bok om flyktingbarn i skolan

Läsvärt

Den svenska skolan står inför en stor utmaning i och med den rådande flyktingsituationen. Boken Nyanlända i skolan tar upp nyanlända barns och ungdomars rättigheter i asylprocessen samt de nya bestämmelserna i skollagen.

  • Annonskod huvudspalt 1

Sverige ska återta sin styrka inom standardisering

Sveriges starka ställning inom internationell standardisering har försvagats under senare år. Eftersom standardisering bidrar till konkurrenskraft ska Sverige nu försöka återta sin ställning inom internationell standardisering. Det framgår av regeringens exportstrategi som presenterades i slutet av september.

Google ohotad etta

Fast anställning på innovativa företag är viktigast när ingenjörer får välja. Hetaste arbetsgivaren är fortfarande Google.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Integrerad_styrning

Styrningens primära roll är kommunikativ

Läsvärt

För att en verksamhet ska ha någon chans att uppnå visioner, strategier och mål måste styrningsfrågor på organisatorisk nivå hållas samman. Integrerad verksamhetsstyrning är lösningen och kommunikation det viktigaste redskapet.

Designmetodik gör att även radikala idéer kommer fram, idéer som kan verka omöjliga vid första anblicken.
Designmetodik gör att även radikala idéer kommer fram, idéer som kan verka omöjliga vid första anblicken.

Designinspirerad metodik ger nya lösningar

Traditionella problemlösningsmetoder har en begränsning, fokus ligger på att fixa problemet. Men i en värld där det gäller att hänga med i snabba förändringar kan metoder som öppnar för nytänkande göra hela skillnaden.

De vann Svenska Leanpriset

Årets vinnare av Svenska Leanpriset har på fyra år höjt produktiviteten med 50 procent, minskat kundklagomålen med 60 procent och genomfört 3 600 förbättringar i verksamheten. Igår fick de ta emot folkets jubel.

  • Annonskod för huvudspalt 3