nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ägarskapet är nyckeln till förändring

Att införa ett nytt it-stöd handlar om mycket mer än teknik. Den mänskliga drivkraften är avgörande för att lyckas. Denna bok visar hur du kan få medarbetarna att ta makten över förändringen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Baserat på sina erfarenheter som förändringsledare i över 100 it-relaterade projekt, har Centigo identifierat 11 framgångsfaktorer som är avgörande i ett förändringsprojekt – tar du inte hänsyn till dessa är risken stor att förändringen misslyckas.

Detta är utgångspunkten i boken Change, en liten bok om ett stort ämne.

Författarna konstaterar att det är den mänskliga drivkraften som gör skillnad. Människor som vill någonting kan åstadkomma underverk och det omvända gäller för människor som inte vill, de kan direkt motverka. Därför är det viktigaste i ett förändringsarbete att skapa en kultur där individerna tar ägarskap för den egna förändringen och det egna bidraget till förändringen.

Detta beskrivs genom modellen Effektdriven förändringsledning. Nyckeln är att lägga fokus på hur och varför, så att förändringen leder till önskad effekt.

Boken ger en praktisk och handfast beskrivning av den process, från början till slut, som krävs för att implementera en systemlösning. Metoderna och förhållningssätten är dock till stor del tillämpbara även vid andra typer av verksamhetsförändringar.

Boken är skriven av åtta medarbetare på Centigo, Frida Beutelrock, Anna Orbe, Emma Svedenstedt, Julia Grunewald, Lars Jacobi, Marianne Ljungberg, Sara Emilsson, Åsa Johnson och är utgiven på Vulkan.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.