nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto Stock Adobe

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Utvecklingen och användningen av AI har stor potential att skapa högre tillväxt och att effektivisera offentlig verksamhet i Sverige, enligt analysen. Totalt beräknas tillväxten i svensk ekonomi bli dubbelt så hög fram till 2035 om AI tillämpas, jämfört med annars, enligt analysen.

Användningen av AI kan ge värden på flera sätt, bland annat genom att fler funktioner inom olika områden automatiseras och att nya varor, tjänster och affärsmodeller växer fram.

Alla sektorer och näringsgrenar berörs också, som till exempel vård och omsorg, transporter, tillverkningsindustri och finansiella tjänster. Det handlar om allt från självkörande fordon till snabbare och säkrare diagnostik inom sjukvården.

Och att intresset för AI redan är stort märks på många sätt. Bland annat har mängden projekt som Vinnova är med och finansierar ökat kraftigt de senaste två – tre åren och allt pekar på att trenden fortsätter uppåt.

Men för att kunna tillvarata de stora möjligheterna fullt ut efterlyser Vinnova en nationell strategi.

– Sverige har en god potential, men ett antal saker behöver göras om vi ska kunna utnyttja de möjligheter som AI ger. Det handlar inte minst om vidareutbildning. Den begränsade AI-kompetensen hos ledningar och arbetskraft hämmar AI-utvecklingen i många verksamheter inom både näringsliv och offentlig verksamhet, säger Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling, som lett arbetet med analysen.

Vinnova pekar bland annat på att universiteten behöver inkludera AI i sina utbildningar och att det behövs större möjligheter till vidareutbildning för redan yrkesverksamma. Dessutom föreslås att det upprättas en internationellt ledande miljö med forskning, utbildning och innovation i samverkan mellan näringsliv och akademi.

Andra åtgärder som krävs för att främja användningen av AI är förändrade regelverk samt utveckling av teknisk infrastruktur och datainfrastruktur.

Om AI kommer att innebära fler eller färre jobb är en omdiskuterad fråga. Men enligt Vinnovas analys finns ingen anledning att tro att nya jobb kommer att växa fram i långsammare takt än de som försvinner.

– När nya lösningar utvecklas skapas nya jobb samtidigt som arbetsuppgifter inom olika yrken förändras. Därför finns ingen anledning att tro att jobben blir färre. Däremot kommer utvecklingen att ställa högre krav på oss som individer att vidareutbilda oss och på arbetsgivare och samhälle att erbjuda kompetensutveckling och utbildningar som underlättar omställningen, säger Göran Marklund.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.