nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fler tycker att väntetiderna är orimliga men samtidigt tycker de flesta att de får den vård de behöver. Foto: StockAdobe

Allt fler missnöjda med långa väntetider i vården

Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2017 visar att fler tycker att väntetiderna för besök och behandling på sjukhus är orimliga. Samtidigt tycker en majoritet av befolkning att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Men de regionala skillnaderna är stora.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Den finns nedbruten i siffror för varje län. Under 2017 har totalt 41 000 personer svarat på undersökningen. Kalmar är ett av de landsting som sticker ut som mest nöjda, Västernorrland har lägst förtroenden för vården och Skåne är mest missnöjd med väntetiderna.

Undersökningen visar att svenskarna över lag är nöjda med svensk sjukvård. 84 procent av befolkningen tycker att de ha tillgång till den sjukvård de behöver. Det är samma resultat som förra årets mätning. I samtliga regioner och landsting är det en klar majoritet som instämmer i påståendet, där Jönköping, Kalmar och Halland har de högsta resultaten.

Andelen invånare som tycker att väntetiderna är rimliga har minskat något de senaste året från 65 procent till 63 procent 2017. Störst missnöje med väntetiderna är det i Skåne medan invånarna i Kalmar är nöjdast.

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat svagt. 61 procent av invånarna i Sverige har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sitt egna landsting eller region, jämfört med 60 procent för ett år sedan. Men resultatet skiljer sig åt mellan olika landsting och regioner. Bara 46 procent bland invånare i Västernorrland ha stort eller ganska stort förtroende medan i Kalmar, Jönköping, Örebro och Halland är det drygt 70 procent som har stort eller ganska stort förtroende.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet skiljer sig även stort utifrån invånarnas allmänna hälsotillstånd. Bland de som upplever att de har ett sämre allmänt hälsotillstånd är det 39 procent som har förtroende för hälso- och sjukvården, vilket ska jämföras med 65 procent bland dem som bedömt att deras hälsotillstånd är bra.

Jämfört med förra året är det något fler som upplever att vården ges på lika villkor samt har förtroende för vårdguiden 1177.

Undersökningsföretaget CMA Research, en del av Origo Group, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ladda ned undersökningen i sin helhet:

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-615-5.pdf?issuusl=ignore

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.