nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Internationellt

Sverige ska återta sin styrka inom standardisering

Sveriges starka ställning inom internationell standardisering har försvagats under senare år. Eftersom standardisering bidrar till konkurrenskraft ska Sverige nu försöka återta sin ställning inom internationell standardisering. Det framgår av regeringens exportstrategi som presenterades i slutet av september.

  • Annonskod huvudspalt 1

Gratis e-guide för stresshantering i små företag

Stress är en av de främsta orsakerna till förlorade arbetsdagar i Europa. Ändå är det mindre än en tredjedel av de europeiska företagen som har rutiner för att förebygga arbetsrelaterad stress. Men nu har EU-Osha lanserat en e-guide för hantering av stress och psykosociala risker i arbetet.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Baldrige byter namn

Amerikanska Baldrige National Quality Program byter namn till the Baldrige Performance Excellence Program. Anledning: ordet kvalitet känns förlegat.

Hemligheten bakom lyckade nyetableringar

Det är medarbetarna och deras kunskap som bidrar till att företag lyckas utomlands. Det har Anna Jonsson, företagsekonom som forskat om IKEAs lyckade internationella etableringar, kommit fram till. I sin avhandling Knowlege sharing across boarders – a study in the IKEA world har hon studerat hur möbeljätten med framgång etablerat sig i Ryssland, Kina och Japan.

Uppköp ökar hierarkin

Svenska företag som köps av utländska företag får räkna med att de kommer att förändras. Hierarkin kan öka och det fackliga arbetet försvåras av att många beslut fattas i ett annat land.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

ASQ har tecknat historiskt avtal med rysk kvalitetsorganisation

American Society for Quality, ASQ, har tecknat ett unikt samarbetsavtal med den ryska kvalitetsorganisationen Russian Organisation for Quality, ROQ. Avtalet innebär en avsiktsförklaring om att de två organisationerna ska utveckla ett samarbete med tonvikt på handling, en vilja att experimentera och ett starkt ömsesidigt förtroende.