nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

ISO 9000

Kyrkans kansli i Örebro får kvalitetsstämpel

Efter ett målmedvetet arbete som pågått sedan 2000 har kansliet för Örebro kyrkliga samfällighet certifierat sig enligt ISO 9001:2000. Kansliet ger stöd och service åt nio församlingar. Förvaltningschefen Ingegärd Oad erkänner att det i början inte var helt enkelt att förstå hela upplägget, men efter hand blev det begripligt och tydligt hur effektivt det är att arbeta med den nya standarden.

ISO 9000 lockar tjänsteföretag

Antalet ISO 9000:2000-certifikat fortsätter att öka, om än inte i samma takt som tidigare. Ny statistik från internationella ISO-organisationen visar att det i december 2005 fanns totalt 776 608 certifikat fördelat på 161 olika länder.

  • Annonskod huvudspalt 1

Redovisningsbyråer satsar på ISO-certifiering

Antalet svenska redovisningsbyråer med kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2000 växer. Totalt är nu 27 redovisningsbyråer över hela landet certifierade efter en gruppcertifieringen genomförd i samarbete med branschorganisation Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. SRF:s VD, Mats Dahlberg menar att de företag som ISO-certifierar sig tar ett övergripande ansvar för hela sin verksamhet och produktion, och att det är något som är mycket positivt både för byråer och för byråernas kunder.

ISO-certifikat ingen garanti för kvalitet

Ett företag kan ha ett dåligt kvalitetsarbete och ändå bli certifierat enligt standarden ISO 9000. Krav från kunder är det viktigaste motivet för att söka certifiering. Det visar en ny doktorsavhandling av Bozena Poksinska vid Linköpings universitet.

Pocketutgåva av ISO 9000

ISO-9000 familjen av standarder har utvecklats för att hjälpa organisationer av alla typer och storlekar att införa och hantera verkningsfulla ledningssystem för kvalitet. Nu har standarden SS-EN ISO 9000:2005, som beskriver prinicper för kvalitetsledningssystem och definierar tillhörande termer, kommit i en andra utgåva.

Skapa ordning i möteskaoset

Ineffektiva möten beror till stor del på bristande förarbete. Rätt information till rätt person och tydlig ansvarsfördelning kan lyfta möteskulturen.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Ledningen har störst ansvar för lyckat ISO 9000-arbete

Alla anställda måste känna sig delaktiga, få samma information och se att ledningen är engagerad för att implementeringen av ISO 9000 ska bli lyckad. Detta har studenterna Fredrik Andersson och Mattias Bengtsson, vid Karlstads universitet nyligen kommit fram till i sin magisteruppsats.

Vikande intresse för ISO 9000

Det är inte bara i Sverige som intresset för ISO 9000 har svalnat. Siffrorna för 2003 tyder på ett avstannade intresse för antalet certifieringar totalt sett i världen. Däremot har nya ISO 9001:2000 fått fäste och utgör nu 90 procent av alla ISO 9000-certifieringar.

Förändringar i ISO/IEC 17025

Vissa förändringar i ISO/IEC 17025 väntas i början av nästa år. Syftet med revideringen är att försöka jämka samman standardens tillämpningskrav för styrning av ledningssystem med kraven i ISO 9001:2000.

Förändringarna bedöms inte kräva förnyade bedömningar för ackrediterade laboratorier.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Marknaden för ISO-certifieringar blir fler

Antalet ISO 9000-certifikat i Sverige är lika många som för fyra år sedan. Det betyder att den svenska marknaden har stagnerat.
En orsak kan vara att allt fler certifikat för svenska verksamheter registreras utomlands.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.