nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Kvalitetsmagasinet live

Kom du med på bild?

Den 17 februari arrangerades vårens upplaga av Kvalitetsmagasinet Live, som tog avstamp i kvalitetsproffsens största utmaningar – att utveckla kvalitetsansvar, ledarskap för förbättringar och verksamhetens anpassningsförmåga. Var du med? Kolla in bilderna här!

Agila ledare får alla att samarbeta

Det räcker inte längre att som chef vara expert på sitt område. För att hänga med och vara konkurrenskraftig krävs det ett mer komplext tänkande som gör oss mer flexibla och snabbare på att agera på omvärldsförändringar – det krävs ett mer agilt ledarskap.

  • Annonskod huvudspalt 1

Kvalitet handlar om förhållningssätt

I Alingsås kommun handlar Barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetsarbete om att bygga en kultur och ett gemensamt förhållningssätt kring bemötandet i förskola och skola.
– Kvalitet handlar mycket om att skapa positiva möten, säger Rachel Törnell, verksamhetschef i Alingsås kommun, under KM:s konferens Kvalitetsmagasinet Live.

”Bajsincident på rampen”

Avfallshanteringsbolaget Sörab ökade andelen förbättringsförslag från medarbetare med över 800 procent på fem år. Ett enkelt verktyg i form av en mobilapp och kontinuerlig återkoppling ligger bakom engagemanget, berättar miljö- och kvalitetsledare Åsa Lindelöf, på konferensen Kvalitetsmagasinet Live i Stockholm.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Involvera för att väcka lust

Christina Forsberg väckte stor uppmärksamhet när hon som länspolismästare i Gävleborg övergav den traditionella målstyrningen och i stället lyfte fram Ella, symbolen för det som polisen egentligen är till för – medborgaren.

Se bilderna från Kvalitetsmagasinet Live

Den 1 oktober arrangerades Kvalitetsmagasinets höstkonferens med temat Morgondagens kvalitetsarbete. Närmare 200 personer var på plats för att nätverka samt ta del av både fördjupande och inspirerande föreläsningar. Läs allt och kika på bilderna från konferensen här!

Dags att skrota ständiga förbättringar

Under Kvalitetsmagasinet Live samlades fyra kvalitetsprofiler för att dela varsin framtidsspaning. Det slaktades heliga kvalitetskor på löpande band: ledningens engagemang, rigida ledningssystem, allas delaktighet och ständiga förbättringar.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Ny kontorsmodell moderniserar företagskulturen

Aktivitetsbaserade kontor är en trend och fastighetsbolaget Vasakronan var tidigt ute. Den nya arbetsmiljön har hjälpt till att bryta hierarkier, fått människor att mötas över funktionsgränser och bidragit till en ny ledarstil. Cecilia Söderström, hr-chef på Vasakronan, var på Kvalitetsmagasinet Live för att berätta om det nya kontoret.