nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Miljö

  • Annonskod huvudspalt 1

Gift samman miljö och kvalitet och stå starkare

Att gifta samman hållbarhetsfrågan och kvalitetsfrågan ger större utväxling i verksamheten. Det anser hållbarhetschef Alice Bah Kuhnke och kvalitetschef Peter Levin på ÅF. Hur de lyckats berättade de om på konferensen Kvalitetsmagasinet Live.

  • Annonskod för huvudspalt 2

CSR för verksamhetsstyrning

CSR har mycket gemensamt med Lean produktion, TQM och Sex Sigma. Det visar en ny bok som behandlar CSR som ett redskap för verksamhetsstyrning.

Smarta sträckor ger bättre miljö

Transporter är en stor del av OKQ8:s verksamhet som levererar bensin och olja till 800 bensinstationer runt om i Sverige. Kostnaden är hög och resurser ska nu effektiviseras med bättre planerade körsträckor.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Framåt för hållbara event

Swedish Standards Institute har utvecklat samarbetet med evenemangsbranschen för att förbättra kunskapen om miljö och hållbar utveckling.

Gröna jobb kräver ny kompetens

Drygt fyra miljoner jobb har gått förlorade i EU sedan finanskrisens början. Nu måste politiken inriktas på långsiktiga arbetsmarknadsreformer genom att ställa om till en grön ekonomi.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.