nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Miljö

  • Annonskod huvudspalt 1

  • Annonskod för huvudspalt 2

Gift samman miljö och kvalitet och stå starkare

Att gifta samman hållbarhetsfrågan och kvalitetsfrågan ger större utväxling i verksamheten. Det anser hållbarhetschef Alice Bah Kuhnke och kvalitetschef Peter Levin på ÅF. Hur de lyckats berättade de om på konferensen Kvalitetsmagasinet Live.

CSR för verksamhetsstyrning

CSR har mycket gemensamt med Lean produktion, TQM och Sex Sigma. Det visar en ny bok som behandlar CSR som ett redskap för verksamhetsstyrning.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Smarta sträckor ger bättre miljö

Transporter är en stor del av OKQ8:s verksamhet som levererar bensin och olja till 800 bensinstationer runt om i Sverige. Kostnaden är hög och resurser ska nu effektiviseras med bättre planerade körsträckor.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.