nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Sjukvård

  • Annonskod huvudspalt 1

Fem faktorer för framgång

Det finns vissa förutsättningar som är avgörande för att lyckas med organisationsutveckling. En ny omfattande studie från KTH pekar ut fem förhållanden som särskilt bidrar till en mer hållbar verksamhetsutveckling i sjukvården.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Stärkt kvalitet i demensvården

Regeringen vill stärka kvaliteten i demensvården. I en satsning vill man bland annat ta fram utbildningsmaterial för att motverka tvång, öka användningen av två kvalitetsregister och skapa av en nationell strategi kring demens.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

It i vården kräver attitydförändring

It-system inom vården kan göra vårdarbetet mer effektivt och även öka patientens delaktighet. Men trots detta går det långsamt när it-system ska införas. Orsaken är negativa attityder, värderingar och brist på tid.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.