nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Tjänsteföretag

  • Annonskod huvudspalt 1

Kundfokus grunden för service

Läsvärt

Service blir ett allt viktigare konkurrensmedel, oavsett om din verksamhet producerar varor eller tjänster. Denna bok ger insikt och fördjupad förståelse om servicelogikens möjligheter.

  • Annonskod för huvudspalt 2

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

40 miljoner till forskning om tjänstesektorn

Mer kunskap om hur tjänsteverksamhet kan ledas och organiseras. Det är meningen med de 40 miljoner kronor som Vinnova satsar på tio projekt. Tanken är att ta reda på hur medarbetarnas erfarenhet, kompetens och utvecklingsidéer ska bidra till nya och förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden.

Gränsen suddas ut mellan industri och tjänstesektorn

Industrin och tjänstesektorn är allt mer beroende av varandra. Det konstateras i rapporten Det nya näringslivet – om samspelet mellan industri och tjänstesektorn av Almega och Unionen.

Ett jobb i industrin genererar idag 0,64 arbetstillfällen i tjänstesektorn, vilket är en fördubbling på 30 år.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.