nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

FOTO: stock.adobe.com

Ännu ingen effekt av Brexit på handeln

Det går ännu inte att se någon tydlig brexiteffekt i utrikeshandeln. Det konstaterar Kommerskollegium som analyserat handeln med Storbritannien ett år efter brexitomröstningen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Sedan britterna röstade för att lämna EU har pundet sjunkit i värde. Det kan ha bidragit till en viss ökning av den brittiska exporten samtidigt som landet trots det importerar lika mycket som tidigare. Men i övrigt har handeln inte påverkats av beslutet, visar Kommerskollegiums analys.

– Storbritannien är ju fortfarande en del av EU. Reglerna är fortfarande desamma, inga nya hinder har uppkommit. Hindren uppstår den dagen britterna lämnar EU och först därefter kan vi se vilka effekter det får på handeln, säger Erik Dahlberg på Kommerskollegium.

Tullar om inget avtal sluts

Om EU och Storbritannien inte lyckas förhandla fram ett nytt handelsavtal finns bedömningar att EU-ländernas handel med Storbritannien kommer att ha halverats år 2030. Utan avtal finns det exempel på flera produkter som skulle drabbas av betydande tull förutsatt att Storbritannien behåller de tullsatser som används i dag i handeln med länder utanför EU.

Kommerskollegium tar upp att för till exempel export av lastbilar skulle en tullsats på 22 procent läggas på lastbilar och 20 procent på makrill. För importen skulle till exempel LCD-TV-apparater få en tullsats på 14 procent, plastvaror 6,5 procent och turbojetmotorer 4,1 procent.

Läs hela rapporten ”Sveriges handel med Storbritannien året efter brexitomröstningen”.

 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Över 200 byggföretag använder Povel

Över 200 företag inom byggbranschen använder det processorienterade ledningssystemet Povel Verksamhetsledning som ett verktyg för att uppfylla de krav som ställs inom framförallt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Ett 70-tal av dem har även genomgått certifiering mot ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.