nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Anna Nyström

E-post: anna.n@kvalitetsmagasinet.se

Peter Strömbäck, generaldirektör för Swedac.
Peter Strömbäck, generaldirektör för Swedac. FOTO: Hans Alm

Sverige tar ytterligare en topposition

Peter Strömbäck har utsetts till ordförande för den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Därmed leder Sverige tre av världens viktigaste ackrediteringsorganisationer.

skolledare-digitaliserad-varld

Rektor i en digitaliserad värld

Läsvärt

Digitaliseringen av skolan handlar väldigt lite om teknik. Det handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. Malin Frykman vill med sin bok visa hur skolledare kan lyckas i det arbetet.

*En ny svensk standard ska hjälpa organisationer att förebygga, upptäcka och hantera mutor.
En ny svensk standard ska hjälpa organisationer att förebygga, upptäcka och hantera mutor. FOTO: Shutterstock

Ny standard sätter stopp för mutor

Ett ledningssystem mot mutor gör det lättare att ta ett proaktivt ansvar. Det konstaterar Swedish Standards Institute, Sis, som nu publicerar en helt ny standard på området.

– Jag är inte förvånad att personal blir utsliten inom vården, säger Paul Holmström som ser stora möjligheter i att lyfta svensk sjukvård genom att bli bättre på att använda systemdynamik.
– Jag är inte förvånad att personal blir utsliten inom vården, säger Paul Holmström som ser stora möjligheter i att lyfta svensk sjukvård genom att bli bättre på att använda systemdynamik. FOTO: Magdalena Bibik

Experimentlåda för smartare arbetssätt

Jämnare flöden, bättre arbetssätt och en smartare användning av resurserna. Paul Holmström, forskare vid Chalmers, ser stora möjligheter att lyfta svensk sjukvård med hjälp av systemdynamik.

Män och kvinnor i olika världar

Långt kvar till ett jämställt arbetsliv

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande långt från jämställd. Och den kommer sannolikt inte att bli mer jämställd med nästa generation. Det visar resultatet från Ledarnas jämställdhetsrapport 2017.

*Forskningsprojektet "Det digitala lärandets möjligheter" följer tretton högstadieklasser runt om i landet för att få insikt i hur skolan bäst tar sig an digitaliseringens utmaningar.
Forskningsprojektet "Det digitala lärandets möjligheter" följer tretton högstadieklasser runt om i landet för att få insikt i hur skolan bäst tar sig an digitaliseringens utmaningar. FOTO: Shutterstock

Fem tips för att lyckas med digitaliseringen

Ett gemensamt mål, kollegialt lärande och att flera medarbetare är med och driver processen framåt är tre nycklar för att leda en digitaliseringsprocess i skolan.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.