nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Anna Nyström

E-post: anna.n@kvalitetsmagasinet.se

*skolklass
Skollagen kräver att alla skolor ska ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete. Ändå har utredaren misslyckats med att föreslå hur den nationella kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas, påpekar Friskolornas riksförbund i sitt remissvar. FOTO: Shutterstock

”Det går att mäta kvalitet i välfärden”

Friskolornas riksförbund är kritiska till Välfärdsutredningens slutbetänkande. Framför allt ställer de sig frågande till att utredaren inte har något förslag på hur kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

*
Lars Koverberg, Koverberg Consulting, och Anders Wistemar, Awance Affärsutveckling, är arrangörerna bakom Kvalitetsdagen, som arrangeras inom konceptet Dagar i Norr.

Ny mötesplats för kvalitetsproffs i norr

Ledningssystem, processer, förbättringsarbete och kvalitetskultur. Det är några av de ämnen som premiären av Kvalitetsdagen i Skellefteå ska behandla. Men mest nyfikenhet har programpunkten kring möteseffektivitet väckt.

*
Personalfrågor har en direkt inverkan på verksamhetens framgång. Men för att hr ska bli strategisk i verksamheten måste man ha möten. FOTO: Shutterstock

Fler möten ökar förståelsen

I snabbväxande företag spelar möten en avgörande roll. Framför allt handlar det om att involvera hr i de affärsdrivande frågorna.

*

”Vi måste hitta tillbaka till glöden och passionen”

Från hårt till mjukt, från passion till vardag. Kvalitetsområdet har under de senaste 30 åren genomgått stora förändringar, även om basen fortfarande är densamma. Men för att fortsätta vara relevant måste kvalitetsarbetet hitta ny motivation och drivkraft.

Anna Nyström, chefredaktör

Duckar dina medarbetare?

Ledare

Ett år ska vi jobba med värdeorden, nästa års medarbetarundersökning resulterar i en ledarskapsutbildning för alla chefer. Samtidigt läggs satsningen på förslagslådor på is eftersom idéflödet verkar ha sinat.

Vem tar hem Sveapriset?

Robotar, drönare och appar finns bland de bidrag som är med i slutstriden om utmärkelsen Sveapriset. Av 76 insända bidrag är nu fem finalister kvar.

Rektor i en digitaliserad värld

Läsvärt

Digitaliseringen av skolan handlar väldigt lite om teknik. Det handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. Malin Frykman vill med sin bok visa hur skolledare kan lyckas i det arbetet.

– Jag är inte förvånad att personal blir utsliten inom vården, säger Paul Holmström som ser stora möjligheter i att lyfta svensk sjukvård genom att bli bättre på att använda systemdynamik. FOTO: Magdalena Bibik

Experimentlåda för smartare arbetssätt

Jämnare flöden, bättre arbetssätt och en smartare användning av resurserna. Paul Holmström, forskare vid Chalmers, ser stora möjligheter att lyfta svensk sjukvård med hjälp av systemdynamik.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.