nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Anna Nyström

E-post: anna.n@kvalitetsmagasinet.se

*
Nu blir det enklare att integrera arbetet med hållbar utveckling i befintliga ledningssystem. FOTO: Shutterstock

Katalysator för hållbar utveckling

Nu blir det lättare att bidra till en hållbar utveckling. I somras lanserades ett nytt verktyg som hjälper organisationer att integrera Iso 26000 i befintliga ledningssystem.

Använd resurserna smartare

Läsvärt

Sluta fundera över hur ni bäst nyttjar era resurser. Ta istället kundens perspektiv och organisera verksamheten så att den bäst möter kundens behov och flöden. Först då kommer de smarta lösningarna att bli synliga.

*
– Om du inser att alla resurser är erfarenhetsbaserade, då förstår du också att det inte går att ha en samsyn i en organisation, säger Peter Altmann.

Sluta sträva efter samsyn

Sluta sträva efter samsyn i en organisation – vi kan ändå aldrig förstå varandra. Om vi istället inser att resurser alltid tolkas olika, och att inget synsätt är fel, ökar våra möjligheter att arbeta bättre tillsammans.

– En organisation där alla kommunicerar blir otroligt kraftfull, konstaterar Karin Zingmark.

”Tillåt lite mer kaos i verksamheten”

Ett effektivt kommunikationsarbete kan inte delegeras. Dagens kunder kräver transparens och lyhördhet där de viktigaste budbärarna är våra medarbetare. Men för att lyckas behövs modiga ledare kombinerat med ett gott kvalitetsarbete.

*
Personalfrågor har en direkt inverkan på verksamhetens framgång. Men för att hr ska bli strategisk i verksamheten måste man ha möten. FOTO: Shutterstock

Fler möten ökar förståelsen

I snabbväxande företag spelar möten en avgörande roll. Framför allt handlar det om att involvera hr i de affärsdrivande frågorna.

*

”Vi måste hitta tillbaka till glöden och passionen”

Från hårt till mjukt, från passion till vardag. Kvalitetsområdet har under de senaste 30 åren genomgått stora förändringar, även om basen fortfarande är densamma. Men för att fortsätta vara relevant måste kvalitetsarbetet hitta ny motivation och drivkraft.

*
Marcus Ihre, standardiseringschef för miljö och hållbar utveckling på Sis, håller i podden.

Podd för standardfrälsta

I somras sändes det första avsnittet av Standardpodden. Bakom satsningen står Sis som på detta sätt vill lyfta kunskap kring hur standarder kan användas för att förbättra verksamheter.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.