nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Catharina Byström

Merih Malmqvist Nilsson, tf GD Swedac. Foto: Paul Bjorkman

Ackreditering underlättar europeisk handel

Handeln i EU främjas av ackreditering. Men nu riskerar nya lagförslag i EU att öka den administrativa bördan och kostnaderna för svenska företag. Det visar en rapport som Swedac lämnat till regeringen.

*
Foto StockAdobe.

Fyra steg till en lyckad brainstorm

Brainstorming  har överlevt många nya innovativa metoder för problemlösning och idéekläckande. Metoden utvecklades redan på 40-talet av Alex Osborn, reklamman och kreativitetsteoretiker. Hans bok Your Creative Power* från 1948 håller måttet än idag och finns fortfarande i bokhandeln. 

Den mänskliga utmaningen

Ledare

Människorna, det är vi som är utmaningen. Vår motivation och vårt motstånd präglar processerna. Och enligt komplexitetsdoktorn i detta nummer så är det relationerna som påverkar ledarskapet mest.

Foto StockAdobe.

Ökat gap mellan offentlig och privat tandvård

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden Svenskt Kvalitetsindex undersöker. Det gäller även för 2018 års mätning. Men gapet mellan aktörerna fortsätter att öka. För Folktandvården fortsätter nedgången medan privattandvården ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare år.

Tina Bohlin, projektledare på det svenska standardiseringsinstitutet, SiS.

Hur tar vi oss an socialt ansvarstagande?

Det blir bara svårare och svårare för mig att handla ”rätt” produkter och tjänster. Förut tittade jag mest på pris, funktion och kvalitet, men nu vill jag gärna att företaget som producerat varan/tjänsten också arbetar med socialt ansvarstagande, med omtanke om människor, miljön och samhället i stort.

*
Green Cargo vann pris för störst förändringsresa.

De prisas för bäst medarbetarupplevelse

Det blev Green Cargo som vann kategorin Störst förändringsresa när Powered by People delade ut pris till Sveriges mest framgångsrika företag när det gäller medarbetarupplevelser. Preem och Academic Work vann kategorierna Bästa bygg och tillverkningsföretag samt Bästa service och tjänsteföretag.

Åsa Rönnbäck, SIQ.

Är det metoden eller tillämpningen det är fel på?

Blogg

Kvalitetsutveckling, som är en ledningsfilosofi, ägs inte av ledningen och integreras därmed inte i organisationskulturen. Detta är en förklaring till att det är tillämpningen av metoderna som inte fungerar – inte metoderna i sig.

*
Risken för sjukskrivning är inte högre hos offentliga än privata arbetsgivare när hänsyn tas till personalsammansättning som till exempel kön, yrke och ålder. Foto StockAdobe

Fler men kortare sjukfall i större företag

En ny analys som Försäkringskassan gjort visar att stora företag har fler men kortare sjukfall och mindre företag har färre men längre sjukfall. 

Merih Malmqvist Nilsson, tf GD Swedac. Foto: Paul Bjorkman

Hon blir tf generaldirektör för Swedac

Regeringen har utsett Merih Malmqvist Nilsson till tillförordnad generaldirektör för Swedac från och med 12 mars 2018. Förordnandet är tillsvidare, fram till att en ordinarie generaldirektör är på plats.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.