nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Leo Olsson

Leo Olsson
Mejla mig gärna tips på:

E-post: leo.o@kvalitetsmagasinet.se

*
Foto: Stock Adobe.

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

*
Det är stor brist på ingenjörer. Foto: Stock Adobe.

Rekordstor brist på kompetens

Bristen på arbetskraft har blivit ett allt större bekymmer för både privata och offentliga arbetsgivare. Många arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta kompetent personal, visar en undersökning från ManpowerGroup samt en uppdaterad prognos från Arbetsförmedlingen.

Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Hårt arbetstryck på ingenjörerna

Arbetstrycket är hårt på landets ingenjörer. Sex av tio ingenjörer arbetade övertid under fjolåret och flest övertidstimmar har ingenjörer inom statlig sektor, enligt statistik från Sveriges Ingenjörer.

*
Foto: Stock Adobe.

Många chefer känner psykiskt obehag inför jobbet

Närmare en miljon människor i Sverige känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet. Chefer upplever i ännu större utsträckning psykiskt obehag inför sitt arbete än medarbetarna, visar en ny undersökning från Jobbhälsoindex som tagits fram i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

*
Framtidstron är högst inom handel. Foto: Stock Adobe.

Branscherna med högst och lägst framtidstro

Landets småföretagare ser ljust på framtiden. Mer än varannan företagare räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret, visar Vismas Affärsbarometer som listat branscherna med högst respektive lägst framtidstro.

Anders Sjöberg, Stockholms universitet. Foto: David Brohede.

Rättvisare rekrytering med standard

Med ISO-standarden för bedömningstjänster – SS-ISO 10667:2011 – ska alla som söker jobb kunna vara säkra på att de blir bedömda på ett likvärdigt och rättvist sätt. Nu står standarden i begrepp att revideras med sikte på att den ska kunna bli ett ännu bättre verktyg vid rekryteringar och organisationsförändringar.

*
Foto: Stock Adobe

Digitala lösningar kan skapa nya affärer

Digitalisering är en outnyttjad potential i många företag. Majoriteten av företagen använder visserligen it för sin administration, men endast en bråkdel utnyttjar digitala lösningar för att utveckla sina affärer, visar Tillväxtverkets temarapport ”Digitalisering i svenska företag”.

*
Foto: Stock Adobe.

Tio branscher där cyberhot skapar oro

Många företag och organisationer är oroliga för att bli utsatta för cyberbrott. Störst är oron inom försäkringsbranschen där nio av tio bolag tror att cyberbrotten hotar tillväxten i den egna verksamheten. Det visar PwCs globala undersökning CEO Survey som listat de tio branscher där oron är som störst.

*
Fler skolelever ska uppmuntras att läsa tyska.

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Åsa Edman Källströmer, vd på TNG.

Många chefer läser inga CV

Trots kompetensbristen ute i företagen är många chefer så stressade att de inte ens hinner läsa jobbsökarnas CV före anställningsintervjuerna. Det visar en färsk undersökning från rekryterings- och bemanningsföretaget TNG.

*
Foto: Stock Adobe.

Ny uppförandekod ska ge klirr i kassan

Sena betalningar och långa betalningstider är ett gissel för många små och medelstora företag och hindrar företagen från att växa. Nu har ett antal aktörer i svenskt näringsliv kommit överens om en uppförandekod som innebär att högst 30 dagars betalningstid ska gälla.

*
Foto Stock Adobe

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.