nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Leo Olsson

Leo Olsson
Mejla mig gärna tips på:

E-post: leo.o@kvalitetsmagasinet.se

*
Foto Stock Adobe

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

*
Foto Stock Adobe

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

*
Foto Stock Adobe

Turismföretag vill växa men hittar inte folk

Företag inom turistnäringen har större vilja att växa än små och medelstora företag generellt. Problemet är att de inte hittar arbetskraft för att kunna anställa och öka omsättningen, visar Tillväxtverkets rapport ”Vardag och framtid för turismföretagen”.

Susanne Durst, bitr professor Högskolan Skövde.

Småföretag behöver smart strategi för innovation

I takt med ökad konkurrens och krympta produktlivscykler har det blivit allt viktigare att satsa på innovation. Men inte minst för små och medelstora företag finns också stora risker med att vara alltför öppen med sina nya idéer, enligt Susanne Durst, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde.

*
Foto Stock Adobe

Barnen reagerar på föräldrars ständigt jobbande

Många tjänstemän är i dag tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid. Men flexibiliteten har också en baksida – i en undersökning från Unionen uppger fyra av tio tjänstemän i privat sektor att det åtminstone hänt någon gång att deras barn bett dem lägga undan jobbmobilen.

*
Foto Stock Adobe

Viktigt följa upp upphandlingen

Stora volymer upphandlas i Sverige varje år. Men för upphandlaren är det inte bara viktigt att säkerställa att leverantören uppfyller ställda krav vid själva upphandlingen, utan även löpande under avtalsperioden. Swedac lyfter fram provning, kontroll eller certifiering under ackreditering som möjliga verktyg att använda för uppföljningen.

*

Så kopplar vi av från jobbet

Återhämtning har blivit allt viktigare i dagens stressiga arbetsliv. Att träna, umgås med vänner och familj eller titta på tv tillhör de vanligaste sätten att koppla av från jobbet, visar en undersökning från Unionen.