nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Debatt

  • Annonskod huvudspalt 1

Effektivitet genom samordning av resurser och processer

Debatt

I jakten på effektivisering är det lätt att tappa fokus på vem man är till för. Stordrift och samordning kan bara lyckas när man utgår från kundens behov – och inte från det som passar utföraren bäst.

  • Annonskod för huvudspalt 2

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

New Public Management starkare än någonsin?

Debatt

Det finns en paradox när det gäller New Public Management. Å ena sidan ifrågasätts NPM av allt fler och det var länge sedan det hördes något positivt i debatten. Å andra sidan verkar NPM fortfarande stå sig starkt som utgångspunkt för styrningen inom den offentliga sektorn. Hur kan vi förstå denna paradox? Vad menas egentligen med NPM? Och vad kan göras för att förbättra situationen?

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.