nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

intelligens

Bli smartare tillsammans

Vad är det som skiljer grupper som når fantastiska resultat från de mindre framgångsrika grupperna som mest skapar frustration? Begreppet kollektiv intelligens kan vara en förklaring.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det finns en uppfattning om att det är ledarens ansvar att skapa tydliga mål och kommunicera dem i organisationen. Men i den verklighet vi lever i idag, där den snabba förändringstakten hela tiden skapar nya förutsättningar, så kan en ledare aldrig ha den nödvändiga överblicken och kunskapen för att sätta gruppens mål och arbetssätt.

Kunskapsintegration– Vi menar istället att i de framgångsrika grupperna ses detta som en gemensam uppgift, där gruppmedlemmarnas olika kompetenser bidrar till målformuleringen, säger Philip Runsten som tillsammans med Andreas Werr är aktuell med boken Kunskapsintegration.

De mest framgångsrika grupperna klarar av att förhålla sig till en mängd olika syften och aspekter av sitt uppdrag, på samma gång. Kunskapen är distribuerad i gruppen och samtliga medlemmar behöver därför bidra med sin kunskap för att lösa uppgiften.

– För att föda denna kollektiva intelligens krävs en process- och relationsbaserad syn på ledarskap, där ledarskapet är distribuerat och utövas av både chefer och medarbetare, säger Philip Runsten.

Den moderna organisationens framgångar beror alltså till stor del på medarbetarnas förmåga att samarbeta. Philip Runsten konstaterar att få organisationer har strategier för att utveckla sin kollektiva intelligens, men att det är något som går att träna upp.

– De goda nyheterna är att vi alla kan träna oss till elitspelare när det gäller att samarbeta, säger Philip Runsten.

Så utvecklar du gruppens kollektiva intelligens

Organisationer som aktivt vill arbeta med sin kollektiva intelligens bör utveckla strategier för utvecklingen av fyra kollektiva förmågor:

  • Reflektionsförmåga: att skickligt kunna växla mellan problemdefinition och problemlösning.
  • Relationsförmåga: att bygga relationer med öppet kunskapsutbyte och lärande.
  • Representationsförmåga: förmågan att se uppgiften utifrån olika perspektiv, utan att förlora varken överblicken eller uppgiftens hanterbarhet.
  • Integrationsförmåga: hur väl deltagarna i en grupp enskilt arbetar för att samordna sina kunskaper så att de gagnar hela gruppen.
  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Fler godkända med könsneutralt kursmaterial

När KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter gjorde om kursmaterialet till en programmeringskurs så att det blev mer könsneutralt blev effekterna större än de trott. Både fler kvinnor och män klarade utbildningen och genomströmningen ökade.

Kod för bemötande i ny bok

Läsvärt

Varför uppstår olika situationer när människor möts och hur kan vi hantera dem bättre? Det är ämnet för föreläsaren och beteendevetaren Lena Skogholms nya bok. Hon kopplar ihop hjärnforskning med livet på jobbet och hemma och ger konkreta tips.

Kommuners effektivitet har mätts fel

Kommunernas effektivitet har mätts på ett för enkelt sätt vilket har lett till fel slutsatser om vilka som är effektiva och inte. Det visar en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO. Nu finns underlag för att göra bättre mätningar och få bättre styrning.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.