nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Chefer får inte det stöd de behöver

De nya reglerna kring psykosocial arbetsmiljö är bra, det tycker både arbetsgivare och arbetstagare. Men chefer saknar tillräcklig kunskap om frågorna och får inte heller tillräckligt stöd från ledningen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket som tidningen Arbetsvärlden tagit del av. När undersökningen gjordes innan årsskiftet var det många som inte alls kände till de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den sista mars i år. Framför allt var kunskapen låg bland mindre tjänsteproducerande företag.

Rapporten visar också att många upplever att chefer och arbetsledare saknar kunskap om psykosocial arbetsmiljö och att ledningen inte ger dem det stöd de behöver för att skapa en god arbetsmiljö. Attityden kring frågorna skiljer sig också markant mellan arbetstagare och arbetsgivare. En större del av arbetsgivarna tycker att medarbetarna har ett eget ansvar om de känner sig stressade och att det är den privata situationen som främst orsakar sjukdom.

Den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Enligt föreskrifterna ska arbetsgivarna se till att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Arbetsgivarna ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.