nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Därför går vi till jobbet sjuka

Hör du till dem som går till jobbet fast du är sjuk? En ny brittisk studie tyder på att sjuknärvaro inte enbart har en negativ förklaring.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I en brittisk undersökning har forskare tittat närmare på orsakerna till sjuknärvaro på jobbet. Underbemanning, tidspress eller rädsla att förlora jobbet har stor betydelse, liksom att drabbas rent ekonomiskt. Men det är inte bara stress eller pressade arbetsvillkor som ligger bakom valet att gå till jobbet sjuk. Det finns även en positiv sida av sjuknärvaro.

En viktig slutsats i studien är att närvaro också kan bero på att medarbetarna är högt motiverade och starkt engagerade i verksamheten. Detta kan motivera människor att göra det lilla extra och kanske jobba mer intensivt, även när de är sjuka.

Forskarna konstaterar att det finns mycket en arbetsgivare kan påverka när det gäller sjuknärvaro, inte minst när det handlar om de krav och förväntningar som ställs på medarbetarna, men även att se till att tillhandahålla rätt resurser.

I studien, som är gjord vid University of East Anglia, har forskarna analyserat data från 61 tidigare studier med mer än 175 960 deltagare, inklusive the European Working Conditions Survey där 34 europeiska länder ingår.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Över 200 byggföretag använder Povel

Över 200 företag inom byggbranschen använder det processorienterade ledningssystemet Povel Verksamhetsledning som ett verktyg för att uppfylla de krav som ställs inom framförallt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Ett 70-tal av dem har även genomgått certifiering mot ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.