nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kvalitetsproffset har överblicken och verktygen för att se till att verksamheten håller kursen. FOTO: Shutterstock

Därför ska kvalitet ta plats i ledningen

Att fånga ledningens intresse är nödvändigt för att kunna lyfta kvalitetsarbetet till nästa nivå. Här är sju anledningar till varför du som kvalitetsproffs bör ta plats i ledningsgruppen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

1. Har överblicken

Det finns ingen som har lika bra koll på helheten som kvalitetschefen, eftersom kvalitetsfrågorna skär genom alla områden i verksamheten. Kvalitetsrollen kan bidra med att skapa en bättre processyn och sy ihop olika verksamhetsområden så att de drar åt samma håll, men även skapa en tydlighet kring verksamhetsmål från övergripande till detaljnivå.

Med ett tvärfunktionellt tänkande och en gedigen verktygslåda att plocka ifrån kan kvalitetsrollen bli ett värdefullt stöd för hela verksamheten, i allt från marknad till ekonomi, it och hr.

2. Strategisk rådgivare

Vid större strategiska beslut är det viktigt att få med flera perspektiv i beslutsunderlaget. Vid exempelvis outsourcing eller val av ny leverantör kan bristande kvalitet drabba verksamheten hårt genom stora oväntade kostnader eller varumärkesförluster. Här gäller det också att se till att ledningssystem, förbättringsarbete och arbetssätt följer den strategiska inriktningen för verksamheten som helhet, och vem kan bevaka kvalitetsfrågorna bättre än kvalitetschefen.

Även i relationer med leverantörer och kunder har kvalitetsfrågorna sin givna plats. För att vässa kvaliteten i produkter och tjänster är det nödvändigt att jobba tätare med sina leverantörer och det är inte ovanligt att exempelvis genomföra gemensamma förbättringsprojekt.

För att vara konkurrenskraftig blir det också allt viktigare att bygga långsiktiga relationer och ta in kundens perspektiv i arbetet med att utveckla tjänster och produkter. Här kan kvalitetschefen vara ett stöd för både marknads- och utvecklingsavdelningen när det gäller metoder och verktyg för att förstå kundernas behov och förväntningar.

3. Navigatör

Ett ledningssystem är ledningens redskap för att se till att verksamheten håller kursen. Om inte den som är ägare och förvaltare av systemet finns med i ledningsgruppen, är det svårt att få ut full effekt av det och systemet riskerar att nedgraderas till ett dokumenthanteringssystem.

Långsiktighet och kontinuitet är viktigt för att bygga en kultur där kvalitetsarbetet kan frodas. Här kan kvalitetschefen se till att grunden i verksamheten är stabil även om det högsta ledarskapet byts ut.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.