nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Även om nöjdheten totalt sett inom tandvård minskar något i år, vilket beror på att Folktandvården får lägre betyg än tidigare år, så är det inte någon annan bransch som slår tandvården på fingrarna.

De har de nöjdaste kunderna

Av alla de branscher som Svenskt kvalitetsindex, SKI, undersöker är det en bransch som sticker ut – tandvården. Här finns sedan många år tillbaka de nöjdaste kunderna, även jämfört med branscher som energi, bank och telekom.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, nöjdhet och lojalitet. När det gäller resultatet av besöket, personalens kompetens och den tekniska utrustningen får både folktandvården och privat tandvård höga betyg

Men nöjda är patienterna med privata tandläkare och det är framför allt inom image, nöjdhet och service som de privata tandläkarna lyckas.

– Där privat tandvård verkligen sticker ut och det som gör deras kunder särskilt nöjda är sådant som faller inom service, det vill säga tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Bland de privata tandläkarna får Praktikertjänst högsta betyg inom image, produktkvalitet och service.

– De här mätningarna är tydliga kvitton på att vår verksamhetsmodell där alla aktieägare också arbetar i den egna verksamheten fungerar väl. Genom modellen skapar vi kontinuitet och långsiktighet för våra patienter, vilket de uppenbart uppskattar och värdesätter, och nu fokuserar vi på att vidareutveckla och förbättra kvalitetsarbetet för att öka kundnöjdheten ytterligare, säger Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.