nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Även om nöjdheten totalt sett inom tandvård minskar något i år, vilket beror på att Folktandvården får lägre betyg än tidigare år, så är det inte någon annan bransch som slår tandvården på fingrarna.

De har de nöjdaste kunderna

Av alla de branscher som Svenskt kvalitetsindex, SKI, undersöker är det en bransch som sticker ut – tandvården. Här finns sedan många år tillbaka de nöjdaste kunderna, även jämfört med branscher som energi, bank och telekom.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, nöjdhet och lojalitet. När det gäller resultatet av besöket, personalens kompetens och den tekniska utrustningen får både folktandvården och privat tandvård höga betyg

Men nöjda är patienterna med privata tandläkare och det är framför allt inom image, nöjdhet och service som de privata tandläkarna lyckas.

– Där privat tandvård verkligen sticker ut och det som gör deras kunder särskilt nöjda är sådant som faller inom service, det vill säga tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Bland de privata tandläkarna får Praktikertjänst högsta betyg inom image, produktkvalitet och service.

– De här mätningarna är tydliga kvitton på att vår verksamhetsmodell där alla aktieägare också arbetar i den egna verksamheten fungerar väl. Genom modellen skapar vi kontinuitet och långsiktighet för våra patienter, vilket de uppenbart uppskattar och värdesätter, och nu fokuserar vi på att vidareutveckla och förbättra kvalitetsarbetet för att öka kundnöjdheten ytterligare, säger Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

18:e upplagan av Kvalitetsmagasinet Live

Hallå där Catharina Byström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet. Du kommer moderera Kvalitetsmagasinet Live 29–30 november 2018 där temat är professionellt kvalitetsarbete i praktiken där konferensen kommer sätta utvecklingen inom kvalitetsområdet under lupp. Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.