nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Debatt: Vinster och kvalitet hänger samman

Under våren avser regeringen – med stöd av Vänsterpartiet – att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett orimligt och djupt oroande ställningstagande.

Lauri Nevonen
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Utredaren Ilmar Reepalu (S) menar att privata välfärdsföretag mer eller mindre bedriver rovdrift på skattebetalarnas pengar och att höga vinster leder till sämre kvalitet. Kvalitet går enligt hans utredning heller inte att mäta på ett tillförlitligt sätt.

Inte oväntat blev motreaktionen kraftig. Bland annat från Alliansföreträdare, men också från professionen och från flera av regeringens egna remissinstanser, däribland Konkurrensverket och Riksrevisionen. Många kritiker har fört fram att rovdriften bäst hålls i schack genom höga kvalitetskrav och löpande resultatuppföljningar.

På så sätt måste privata välfärdsbolag återinvestera i verksamheten för att upprätthålla och utveckla hög kvalitet. Av det följer god tillgång till resurser, effektiva vårdprocesser och en evidensbaserad patientsäker vård som normalt definieras som bästa tillgängliga kunskap.

Men hur hänger vinster, kvalitet och evidensbaserad vård egentligen ihop? Företag som fokuserar för mycket på vinster tvingas kompromissa med kvalitet och riskerar att uppvisa brister i vårdresurser, vårdskador, patientsäkerhet, tillgänglighet och resultat.

Företag som däremot enbart har kvalitet som mål, och därmed bortser från positiva ekonomiska resultat, riskerar däremot att driva en ekonomisk ineffektiv verksamhet med stora avvikelser mot gällande budgetramar och stora underskott. I det första fallet äventyras en patientsäker och evidensbaserad vård och i det andra fallet ekonomin och långsiktigheten.

Vinster, kvalitet och patientsäker evidensbaserad vård är kommunicerande kärl som behöver vara i balans. Men på vilken nivå? Politiker och medborgare måste ange riktningen, hur resurserna ska prioriteras och vilka kvalitetskrav som ska ställas på hälso- och sjukvården. Att enbart diskutera vinster leder ofrånkomligen i fel riktning. Likaså att endast ropa efter ökade resurser och högre kvalitet.

Vinster och kvalitet hänger ihop och måste behandlas tillsammans. I den bästa av världar leder högre vinster till bättre kvalitet och bättre kvalitet till högre marginaler. Alla verksamheter, både privata och offentliga, behöver se över hur de ska generera överskott med hög kvalitet och patientsäker evidensbaserad vård.

Om verksamheten till äventyrs lyckas med både och så driver vårdgivaren en högeffektiv vårdverksamhet ur flera perspektiv. Den driftsform som bäst lyckas prestera goda ekonomiska resultat med kvalitet och evidensbaserad vård i balans på en hög nivå har ett självberättigande i vår skattefinansierade hälso- och sjukvård.

Det handlar alltså inte om vinster eller kvalitet. Det handlar om både och. Samtidigt.

Lauri Nevonen, leg. psykoterapeut, docent vid Örebro Universitet och vd Praktikertjänst Psykiatri

Debattartikeln har tidigare publicerats på Altinget.se den 12 oktober 2017.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.