nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Lucia Crevani

Delaktighet nyckeln till lyckad digitalisering

Hur kan företag på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter? Helt avgörande är delaktigheten i organisationen med medarbetare som trivs, är engagerade och utnyttjar den digitala tekniken till fullo, visar en färsk forskningsrapport från Mälardalens Högskola.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I projektet DAO, Digitaliserat arbete och organisation, har åtta forskare under ett år granskat svenska metallföretag som är inne i omställningen till en digitaliserad verksamhet. Forskarna har bland annat studerat vilka ledarskapsformer, organisationsformer och arbetsformer som behövs för att företagen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Fokus har legat på produktionen inom företagen, där man som regel kommit längst med digitaliseringen.

–När man inför ny teknik handlar det inte enbart om en teknisk fråga, utan om en förändringsprocess för organisationen och människorna i organisationen. Ny teknik är användbar först när den blir en meningsfull del av hur man organiserar sitt arbete och verksamheten, säger Lucia Crevani, docent i företagsekonomi och projektledare vid Mälardalens Högskola.

Rapporten visar att delaktighet är en helt avgörande faktor för att kunna bygga en optimalt fungerande organisation som utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

–Delaktighet kan skapas genom att involvera medarbetare från produktionen i beslut och i utvecklingen av nya lösningar och genom att låta dem ta del av information som rör företaget och dess planer. Delaktighet främjas också genom formaliserade karriärvägar och utbildningsprogram och genom att bygga upp en förståelse för att alla inom verksamheten är del av en och samma process, säger Anna Launberg, universitetslektor i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola.

För att lyckas behöver företagen utmana organisatoriska gränser – horisontellt och vertikalt, mellan enheter, avdelningar, olika yrkesgrupper och chefer. På så vis skapas förutsättningar för kunskapsspridning, gemensamt beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Projektet vid Mälardalens Högskola har drivits i samarbete med Jernkontoret och Chalmers och har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas samt Energimyndigheten.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.