nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Marianne Döös, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, har studerat hur rektorer tillämpar delat ledarskap efter att skollagen ändrades. FOTO: Maria Skuldt/Stockholms universitet

Delat ledarskap i skolan uppstår trots hinder

När den nuvarande skollagen infördes togs den helt jämställda formen av delat ledarskap bort. Det slogs fast att det skulle vara en (1) rektor för en skolenhet. Men en ny studie visar att rektorer hittat nya vägar att dela ledarskapet, vilket Marianne Döös som lett projektet tycker är bra.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Marianne Döös är organisationspedagog och professor och har tillsammans med sin kollega Lena Wilhelmson studerat delat ledarskap i arbetslivet i 20 år, bland annat i telekombranschen.

Nu har hon lett det tvärvetenskapliga projektet om delat ledarskap i skolan, där också statsvetaren Jenny Madestam och juristen Åsa Örnberg genomför studier.

– Rektorer har stor betydelse, för elevernas resultat och lärarnas arbetsmiljö. Det är ett svårt uppdrag och det är dumt att det inte ska få göras gemensamt, säger Marianne Döös.

Tre sätt

Nu delas alltså ledarskapet ändå, trots den nya lagen.

Ett sätt är när en skola inte motsvarar en skolenhet utan flera. Då har rektorerna för enheterna varsin budget och egen personal, men de kan ändå ha ett tätt samarbete.

Ett annat sätt är att en rektor kan bjuda in en eller två biträdande rektorer till ett tätt samarbete.

En tredje variant finns i Södertälje, där utbildningsdirektör Peter Fredriksson läst ut av lagen att det bara är vissa delar av arbetsuppgifterna som inte får vara gemensamma, och har infört en ny chefstyp som har ett funktionellt uppdelat ledarskap med rektorn eller förskolechefen.

Varför blir det ett delat ledarskap trots att det mest likställda samledarskapet inte finns i skolan längre?

– För att människor vill och kan samarbeta och för att det är gynnsamt.

Vad är det för fördelar med delat ledarskap?

– Ett belastat chefsuppdrag blir mindre belastande, hälsosammare och mindre stressande. Det säger alla chefer vi intervjuat. Därigenom säger de också att besluten och organisationen blir bättre. De blir mer tillgängliga för medarbetarna och det säger medarbetarna också. Däremot är det inte ett recept på att det alltid fungerar. Det finns duktiga enskilda chefer också.

I studien har ni frågat nära medarbetare hur de ser på rektorernas delade ledarskap. Vad tycker de?

– Det finns tillfällen när medarbetarna inte ser eller uppfattar samarbetet och då uppfattar de att personerna som delar ledarskapet säger olika saker, även när de säger samma sak. Då får man inte den goda effekten fullt ut. Därför behöver ledarna göra samarbetet synligt, uppträda ihop på möten, synas ihop.

Gäller lärdomarna också andra branscher och verksamheter?

– Ja, det här känner jag jätteväl igen. Delat ledarskap finns i hela arbetslivet. Den här studien handlar om rektorer, men det är samma fenomen som förekommer överallt. Det är inte avgränsat till skolan.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.