nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

”Den stora utmaningen är att visa på kundnyttan”

Veckans intervju med Jens Helgegren, kvalitetschef, Armatec, Göteborg

Därför gäller det att hela tiden sälja in kvalitetsarbetet internt och säkra efterlevnaden. Det kan vara svårt för en enskild säljare eller medarbetare på lagret att se kopplingen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Vilken är din roll som kvalitetschef?

– Min huvuduppgift är att upprätthålla vårt ledningssystem. Vi är certifierade mot ISO 9001:2015, men har som policy att även följa andra standarder inom miljö, csr och arbetsmiljö. Tidigare var vi certifierade även mot ISO 14001, men kunde inte se att vi hade någon draghjälp av certifikatet. Rutinerna finns kvar, men granskas inte längre av något tredjepartsorgan.

– Däremot har vi i kundkretsen några stora multinationella företag som utför egna revisioner av vår verksamhet. De går i vissa avseenden ännu mer på djupet än certifieringsorganets. En fråga som vi just nu lägger stor vikt vid är våra underleverantörer som ska uppfylla samma krav som vi, vilket också betonas i den senaste versionen av ISO 9001. Problemet är att det kan vara svårt att säkerställa eftersom de i sin tur har underleverantörer. Det blir som katten på råttan och råttan på repet.

Vilka är de stora utmaningarna i ditt arbete just nu?

– Den stora utmaningen är att kunna visa på kundnyttan med ledningssystemet. Hela vårt kvalitetsarbete syftar ju till nöjda kunder. Men för en enskild säljare eller medarbetare på lagret kan det vara svårt att se kopplingen. Därför gäller det att hela tiden sälja in kvalitetsarbetet internt och säkra efterlevnaden.

– Men med digitaliseringen av ledningssystemet har det ändå skett en stor förbättring. Den första certifieringen genomfördes 1991 och på den tiden hade varje medarbetare en pärm med ett antal hundra dokument som skulle bytas ut med jämna mellanrum. Ledningssystemet fick då mer karaktären av önskelista än konkret förbättringsverktyg som i dag.

Vad är hemligheten till att få ledningssystemet förankrat i organisationen?

– En avgörande faktor är att ledningssystemet är lättillgängligt och presenterat på ett lättfattligt sätt på intranätet. Det som också är betydelsefullt är att ledningens roll betonas på ett tydligare sätt i den senaste versionen av ISO 9001. Ansvaret för kvalitetsfrågorna ligger inte längre på kvalitetschefen utan på hela ledningsgruppen. Det innebär att respektive sektionschef måste föra ned frågorna till sina linjechefer som i sin tur för ut dem till medarbetarna. Det ger betydligt bättre förankring än tidigare.

Hur väl brukar ni uppfylla kraven?

– Det brukar vara väldigt få avvikelser, högst ett par, tre mindre vid varje revision. Däremot kommer som regel mer upp till ytan vid kundernas egna revisioner. Målet är heller inte att få så få avvikelser som möjligt, utan att de brister som finns verkligen kommer fram. Det är just det som är poängen med kvalitetsarbetet och gör att vi ständigt kan bli bättre.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.