nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

skolklass
Skollagen kräver att alla skolor ska ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete. Ändå har utredaren misslyckats med att föreslå hur den nationella kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas, påpekar Friskolornas riksförbund i sitt remissvar. FOTO: Shutterstock

”Det går att mäta kvalitet i välfärden”

Friskolornas riksförbund är kritiska till Välfärdsutredningens slutbetänkande. Framför allt ställer de sig frågande till att utredaren inte har något förslag på hur kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I veckan gick remisstiden ut för utredningen Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning. I en kommentar till sitt remissvar ifrågasätter Friskolornas riksförbund utredarens slutsatser att kvalitet inte skulle kunna mätas på ett rättvisande sätt.

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Utredaren blundar för alla chanser att förbättra utvärderingen av kvalitet i skolan. Det är uppenbart att han är ointresserad av att upptäcka och åtgärda skolor som inte ger alla elever det de har rätt till. Oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet så borde påståendet att kvaliteten i välfärden inte kan mätas bekymra samtliga skattebetalare, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar till förbundets remissvar.

Friskolornas riksförbund utgår från egna erfarenheter på utbildningsområdet bedömer att det är fullt möjligt och lämpligt att mäta kvalitet i välfärden. De poängterar bland annat att många av deras medlemmar har fått beröm för sitt systematiska kvalitetsarbete och att det förekommer inom alla privata välfärdsbranscher.

”Utifrån ett skattebetalarperspektiv är det anmärkningsvärt att utredaren kommer fram till att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Utredaren väljer att hålla fast vid det förslag till vinstbegränsning som har avfärdats som orimligt av många tunga remissinstanser” skriver de i sitt remissvar.

Även Sis, Swedish Standards Institute, är kritisk till utredningens syn på möjligheten att mäta kvalitet i välfärden och erbjuder sig att tillsammans med Swedac ta fram ett förslag på hur en robust och långsiktig kvalitetssäkringslösning för välfärden skulle kunna se ut.

”Till skillnad från utredningen är det SIS bedömning att det är fullt möjligt att mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. Och det på ett sätt som vare sig inskränker professionernas yrkesövning eller sätter hinder för tillitsfrågor och tillitsstyrning i välfärden” skriver de i sitt remissvar.

I maj lämnade välfärdsutredningen in sitt slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning till regeringen. Totalt har 149 remissinstanser fått möjlighet att lämnat in sina synpunkter på förslaget, svaren finns att ta del av här.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Sätt ledarskapet först

Ledare

Digitaliseringen förändrar, förnyar och hittar lösningar vi tidigare bara fantiserade om. Men för att lyckas med digitala satsningar – oavsett om det handlar om att möta sina kunder via nya kanaler eller att automatisera arbetsuppgifter – så handlar det i slutändan om människor.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Guide till hållbara inköp av it

Läsvärt

Ju fler som ställer krav, desto hårdare blir trycket på hållbara produkter. Därför lanserar TCO Develoment nu en guide som ger praktiska råd kring hållbar upphandling av it.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.