nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

– Vi är glada! Vi tycker att vi har gjort ett bra jobb och vi har jobbat hårt för detta. Vi ser också att de insatser vi har gjort har gett resultat, säger sjuksköterskorna Anette Jakobsson och Victoria Lindberg på diabetesmottagningen.

Diabetsvård vinner kvalitetspris

Vinnare av Karlskoga lasaretts kvalitetspris 2015 blev diabetesmottagningen för projektet Förbättrad livskalitet för typ 1 diabetiker.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Målet med förbättringsarbetet var att få till en bra blodsockerkontroll för patienterna med diabetes typ 1 samt en lugn och trygg patient och anhörig. Förbättringsarbetet fokuserade i första hand på de patienter som hade ett högt så kallat HbA1c-värde, som avspeglar hur blodsockret varit under framför allt de senaste 6-8 veckorna.

För att förbättra sitt värde har patienterna dels fått olika tekniska hjälpmedel, som insulinpump och kontinuerlig blodsockermätare/flashmätare, dels har de fått tätare kontakt med sjuksköterskor både genom fysiska besök och via telefonkontakter. Dessutom har samarbete mellan patienten och sjukvården utökats och på så vis förbättrat informationen kring blodsockerresultat, givna insulindoser och vilken effekt de gett.

Projektet har gett resultat. HbA1c-värdet har gått ned, dessutom har patienten fått en större förståelse och inblick i sin diabetes och förstått orsak och verkan på ett helt annat sätt.

– De upplever att de fått ökad trygghet och ökad livskvalitet. Även deras anhöriga känner en ökad livskvalitet. För flera yngre diabetiker har det inneburit att de börjar ta mer ansvar för sin diabetes och kontrollerar sitt blodsocker och tar insulin utifrån kolhydratintag och aktivitetsnivå, berättar Anette Jacobsson och Victoria Lindberg, sjuksköterskor på diabetesmottagningen.

Det här är 16:e året i rad som Karlskogas lasarett delar ut kvalitetspriset. Syftet med kvalitetspriset är att lyfta goda exempel samt stimulera till fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete.

Motiveringen

”Projektet beskriver ett förbättringsarbete inom ett angeläget område och för en patientgrupp som ständigt ökar. Teamet har på kort tid påtagligt förbättrat resultatet för den aktuella patientgruppen, såväl vad gäller medicinska resultat som upplevd livskvalitet. Flertalet bedömningskriterier är uppfyllda och vi ser med spänning fram emot kommande resultatredovisningar.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.