nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto: Stock Adobe

Digitala lösningar kan skapa nya affärer

Digitalisering är en outnyttjad potential i många företag. Majoriteten av företagen använder visserligen it för sin administration, men endast en bråkdel utnyttjar digitala lösningar för att utveckla sina affärer, visar Tillväxtverkets temarapport ”Digitalisering i svenska företag”.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Sverige har på senare tid gjort sig känt för en långt driven digitalisering och snabbväxande företag med digitala affärsmodeller, som till exempel Skype, Spotify och Klarna. Samtidigt är det stora skillnader i hur digitala lösningar används inom näringslivet – både mellan olika branscher och mellan företag av olika storlek, visar Tillväxtverkets temarapport.

Rapporten är en del av undersökningen ”Företagens villkor och verklighet” som genomförs vart tredje år och med nästan 10 000 svarande.

Mest digitaliserade är inte helt oväntat företag inom information och kommunikation, följt av utbildning, medan företag inom bygg utnyttjar digitaliseringens möjligheter i minst utsträckning.

Företagen använder digitalisering framförallt som ett verktyg för att effektivisera sin verksamhet. Mer än 60 procent utnyttjar it för sin administration, medan endast 14 procent använder digitala lösningar i stor utsträckning för att utveckla sina affärer.

– Den låga siffran visar att företag riskerar att missa affärsmöjligheter. För att lyckas framöver gäller det att göra digitalisering till en integrerad del i verksamheten och skapa nya affärer. De som inte tillvaratar digitaliseringens möjligheter fullt ut riskerar att konkurreras ut av mer effektiva och snabbfotade aktörer, kommenterar Christina Henryson, chef för avdelningen Kunskapsutveckling på Tillväxtverket.

Undersökningen visar också att mindre företag i lägre utsträckning är digitaliserade än större företag. Vikten av att öka spridningen av digital teknik i små och medelstora företag belyses också i OECDs nya rapport om digitaliseringen i Sverige – ”Going Digital in Sweden”.

– Tillväxtverkets satsning ”Digitaliseringslyftet”, som omnämns i OECDs rapport, är ett exempel på hur vi stödjer utvecklingen i denna målgrupp, säger Christina Henryson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.