nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

DNV tar ett större grepp kring certifiering

DNV vässar sin revisionsmetodik och breddar perspektivet på risk. Det innebär ett större fokus på att säkra ledningssystemet som en grund för en hållbar verksamhet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Nästa år lanserar DNV Business Assurance en ny version av revisionsmetodiken Risk Based Certification. Tanken är att det ska bli lättare att bredda perspektivet på risker i samband med revisionen av ledningssystemet så att även ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor hanteras.

Detta innebär att de reviderade företagen inte enbart får ett certifikat som visar att de uppfyller kraven i den aktuella standarden, utan att de även får veta att deras ledningssystem är en stabil grund för en mer hållbar verksamhet, samt att de har rätt rutiner och processer på plats för att möta krav och förväntningar från sina intressenter.

– Långsiktig framgång är endast möjlig för organisationer som skapar värde genom att på ett hållbart sätt uppfylla världens ekonomiska, sociala och miljömässiga behov. Nästa generation av Risk Based Certification gör det möjligt för företagen att rikta sina insatser mot de frågor som kommer avgöra företagens framgång inte bara idag, utan även i framtiden, säger Luca Crisciotti, CEO för DNV Business Assurance.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Bra måste ständigt bli bättre

Blogg

Ju bättre man blir desto mer krävs för att bli ännu bättre. Därför är det oerhört viktigt att kontinuerligt utveckla den tillgängliga kvalitetskompetensen i verksamheten, skriver Lars Sörqvist i sin blogg.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.