nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Med hjälp av idélådorna kan alla medarbetare bygga vidare på någon annans idéer och tankar, oavsett vilken avdelning de jobbar på.

Ericsson tänker nytt innanför boxen

Hur tar man vara på den kollektiva kreativiteten i jakten på nya innovationer? På telekombolaget Ericsson fångas nya initiativ och idéer upp i koncernövergripande idélådor.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Sedan tio år tillbaka har Ericssons medarbetare använt sig av Idea boxes, en egenutvecklad social och digital plattform för idéer som täcker företagets alla regioner, funktioner och enheter.

Tidigare använde de flera olika digitala system som inte kunde kommunicera med varandra internt. Företagsledningen insåg då att det fanns många lokala initiativ och idéer som rann ut i sanden på grund av bristande transparens.

Innovationsbehovet i centrum

Idélådorna bygger på principen om tillgång och efterfrågan. Till skillnad från mer traditionella tankelådor utgår Ericssons idélådor från ett eller flera specifika innovationsbehov, snarare än lösryckta idéer och uppslag.

En innovationsledare beskriver i en digital ”box” hur innovationsbehovet ser ut. Det kan exempelvis röra sig om att en viss produkt börjar nå slutet på sin livscykel, vilket kräver nytänkande.

Medarbetarna kan triggas av de behov som presenteras, men också komma med idéer oberoende av vad som har efterlysts av innovationsledarna. Dessa fristående idéer identifieras med taggar (ungefär som på Twitter) så att idéerna smidigt slussas vidare och hamnar i lämpliga boxar som har kategoriserats efter taggning.

Bra idéer som saknar relevans för nuvarande innovationsbehov öronmärks och plockas senare fram i sammanhang där de är bättre lämpade. Med stöd från innovationscoacher utvecklar medarbetarna sina idéer i rätt riktning.

Vikten av en tydligt artikulerad målsättning

Magnus Karlsson, innovationsansvarig på Ericsson, poängterar att det är viktigt att boxledaren är tydlig med hur behovet ser ut och vilka resurser som finns tillgängliga, annars finns risken att tid och energi slösas på orealistiska projekt.

Innovationsledaren väljer vilka idéer som företaget ska satsa på och resurssätter dem sedan.

– Det är viktigt att ett sådant här system inte lever isolerat. Det krävs att man har förstått vilka roller som behövs för att underlätta att det här sker, vilka resurser som krävs för att få innovation att omsättas i handling ute i organisationen, säger Magnus Karlsson.

Ett flexibelt system

Att medarbetarnas idéer kan röra sig från en enhet till en annan inom koncernen, innebär att uppslagen och initiativen ofta utvecklas i oväntade och fruktbara riktningar. Plattformens utformning främjar nyfikenhet och kollektiv kreativitet.

Vem som helst kan bli boxägare, förutsatt att man kan artikulera ett innovationsbehov och presentera en tydlig arbetsmetodik. Som boxägare krävs också ett starkt engagemang, det gäller att alla som är aktiva kring en idélåda svarar på frågor och är aktiv i kommentarsfälten som är kopplade till idélådorna.

Systemet synliggör på ett överskådligt sätt var idéerna skapas, vilka typer av idéer som går vidare, vem som samarbetar med vem, vilka medarbetare som är aktiva och vilka som inte är det. Det är lätt att följa hur deltagarnas samarbeten utvecklas från det att idén läggs fram till det att den realiseras. Transparensen gör det lätt att mäta och bedöma idéns värde och utvecklingspotential.

Effektiviserad innovation

Enligt Magnus Karlsson har det här systemet effektiviserat innovationsarbetet. Att vem som helst i företaget kan se och kommentera alla idéer medför en rad fördelar.

– Det är lättare för idéer att hitta fram till rätt person inom organisationen som kan ta den vidare. Personer från olika delar av organisationen kan samarbeta runt en idé och förbättra den, säger Magnus Karlsson.

Idélådorna har inte påtvingats medarbetarna, utan har spridits av egen kraft och viralt inom företaget. Systemet har heller ingen central moderator eller administratör. Eftersom funktionen alltid är öppen tillåts idéer att utvecklas fritt. Ibland förekommer också olika kampanjer då ett specifikt innovationsbehov behandlas.

Exempel på konkreta produktutvecklingar som har växt fram via idélådorna är energisnålare basstationer, simulering som effektiviserar utvecklingsarbetet och nya tjänster som exempelvis mobila betalningslösningar.

Läs också: Så uppmuntrar du till engagerad idéutveckling

Se filmen: Så funkar Ericssons Ideaboxes 

Taggar:

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.