nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

För få bidrar till innovationer

Trots att merparten av de anställda menar att bidrag till innovationer i företag är deras ansvar, fick långt ifrån alla resurser för att kunna bidra. Det visar en undersökning av 3 500 anställda i företag i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Indien.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Undersökningen, som beskrivs i Harvard Business Review, har genomförts av konsultföretaget O.C. Tanner Institute och pekar på stora skillnader i förhållandet till innovationer i företag beroende på vilken nivå personalen arbetar på. Även om nio av tio av de anställda på lägre nivåer ansåg att de borde vara delaktiga i det innovativa arbetet så var det bara sex av tio som fick möjlighet att vara det. Och det gällde bland alla typer av företag, oberoende av storlek.

Problemet är att de flesta anställda menar att ledningen inte inspirerar dem att göra ett riktigt bra jobb eller ger dem möjlighet att göra det. Mindre än hälften av de anställda på lägre nivå som hade möjlighet att tänka igenom nya idéer menade att de inte hade möjlighet att genomföra dem eftersom de saknade pengar, support eller personal att ta hjälp av.

Undersökningen pekar också på att företagsledningar som talar om att få med alla i det innovativa arbetet riskerar motsatt effekt om de inte ställer resurser till förfogande. Resultat kan då bli att de anställda blir alienerade.

De två författarna till rapporten, David Sturt och Jordan Rogers, ger därför följande råd:

– Fråga dig själv om du verkligen menar det du säger om att alla ska hjälpa till i det innovativa arbetet. Om så är fallet, lyft fram de som bidragit och hur viktigt deras arbete är.

– Lägg tid på att prata med enskilda anställda. Fråga om de har bra idéer som kan hjälpa företaget.

– Tänk på hur mycket företaget har att vinna på nya innovationer. Utifrån det så kan man ge enskilda anställda resurser och tid för innovativt arbete när det behövs.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Nu undersöks hur jobbet påverkar sömnbehovet

Behöver personer i arbetaryrken mer sömn än tjänstemän? Påverkar krav och inflytande på jobbet behovet av sömn? Och hur ser relationen mellan sömnlängd och allvarlig sjukdom ut? Det har Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet, nu fått anslag för att undersöka.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Frankrike inför stopp för jobbmejl på fritiden

Sedan nyår gäller en ny lag i Frankrike som ger medarbetare rätt att ignorera sin smartphone på fritiden. Lagen innebär att företag med fler än 50 anställda måste förhandla med medarbetarna om vilka tider de ska vara tillgängliga – och när de inte ska vara det.

Därför ska du sluta med morötterna

Läsvärt

Sluta motivera, se istället till att medarbetarna har förutsättningarna att hitta sin egen, inre motivation. Det är budskapet i nyutgåvan av denna bok som är lika aktuell idag som för 24 år sedan, då den först kom ut.

Från hjärna till hjärta

Vässat

De senaste åren har vårt mest komplexa organ hjärnan kommit upp i vart och vartannat sammanhang. Samtidigt tågar begrepp som meningsfullhet och medkänsla in med full kraft i arbetslivet. Hjärnan behöver hjärtat, och vice versa.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.