nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fånga den samlade hjärnkraften

Fler hjärnor tänker bättre än en, brukar man säga. Men stämmer det verkligen? Är en grupp människor alltid smartare tillsammans än var och en för sig?

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Vi har nog alla erfarenhet av misslyckade arbetenmöten där samarbetet gnisslat och där kreativiteten fullständigt kapsejsat. Men det finns en föreställning om ”ju fler desto bättre” som utgår från idén att om vi bara kunde knyta ihop våra hjärnor till en superhjärna skulle vi klara av att knäcka de svåraste nötterna – tanken om att utveckla en kollektiv intelligens.

Begreppet kollektiv intelligens är inte nytt. Tänkare och forskare inom såväl sociologi, filosofi och politik har grunnat på begreppet i århundraden. Entomologen William Morton Wheeler, som verkade under 1900-talets början, tittade på myrorna, fascinerad över hur de enskilda individerna fungerade som delar i en helhet, som celler i en superorganism. Den samtida science fiction-författaren H G Wells skrev boken World brain på samma tema.

Idag är begreppet mer aktuellt än någonsin. Vi lever i en komplex verklighet där det är omöjligt för en individ att ha koll på allt. Vi ser hur teknikutveckling och globalisering ökar informationsflödet, det är ingen slump att nya Iso 9001 lyfter fram omvärldsbevakning som en avgörande framgångsfaktor – det gäller att ha koll på kunderna, konkurrenterna och globala trender för att ligga på topp. Ensam är inte stark i det läget, för att kunna fatta bra beslut måste vi hitta sätt att hjälpas åt att se och förstå hur vi bäst agerar utifrån den information vi har omkring oss.

Detta förstår vi i teorin, i praktiken blir det svårare. Bara för att flera personer möts betyder det inte att det sker ett informationsutbyte där allas olika bidrag leder till något större. Tvärtom, imitation och konsensusbeteende gör att gruppen som helhet till och med blir dummare. Vi håller med och backar upp den som uppfattas som ledare. Brainstorming, en välkänd metodik för att på ett kreativt sätt ohämmat spruta idéer, visar sig exempelvis funka bättre om vi först ha fått tänka till i vår ensamhet. I grupp kommer de unika idéerna inte fram.

Hur gör man då, för att utveckla en kollektiv intelligens? Räcker det inte med att alla är motiverade och villiga att dela med sig av sin kompetens? Njae, så enkelt verkar det inte vara.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

18:e upplagan av Kvalitetsmagasinet Live

Hallå där Catharina Byström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet. Du kommer moderera Kvalitetsmagasinet Live 29–30 november 2018 där temat är professionellt kvalitetsarbete i praktiken där konferensen kommer sätta utvecklingen inom kvalitetsområdet under lupp. Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.