nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fler går ut gymnasiet – speciellt i små kommuner

Andelen elever som tar gymnasieexamen ökar, visar Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016”. Och i toppen av listan finns flera små kommuner.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Andelen elever som uppnådde examen inom tre år ökade från 63 till 65 procent mellan läsåren 2013/14 och 2014/15, visar SKL:s jämförelse mellan kommuner och nationellt. Om man också räknar dem som fick studiebevis är andelen högre och den har också ökat (se faktaruta).

– Ökningen kan ha flera orsaker, bland annat har fler elever det senaste året blivit godkända i kursen Matematik 1 som är obligatorisk, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Små kommuner lyckas bra

Resultaten varierar mellan kommunerna även om skillnaderna är större mellan och inom skolor.

Flera av de kommuner vars kommunala skolor uppvisar hög genomströmning är relativt små sett till antal elever, bland andra Borgholm och Överkalix. Norsjö är den kommun vars elever presterar bäst utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Två exempel på lite större kommuner med hög genomströmning är Vellinge och Nacka.

Fler nyanlända

Årets öppna jämförelser tittar extra på nyanlända elever och SKL konstaterar att andelen nyanlända i gymnasieålder har ökat.

De allra flesta av dem inleder sina studier på språkintroduktion. Hösten 2015 anordnades språkintroduktion i 232 kommuner, fördelat på 311 kommunala och 13 fristående skolenheter. Antalet förstaårselever på språkintroduktion har ökat med nästan 78 procent de senaste fem åren, från cirka 7 600 till 13 500 elever.

– Skolor är ofta skickliga på att erbjuda anpassad undervisning. Men elevernas behov är stora och kompetensen finns inte alltid i skolan. Därför behöver myndigheter och huvudmän samverka och komma med nya lösningar. Jag hoppas att höstens gymnasieutredning kommer med konkreta förslag, säger Per-Arne Andersson.

Läs SKL:s Öppna jämförelser – Gymnasiet 2016 här.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.