nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Flytta fokus från person till organisation i arbetsmiljön

Behöver chefen bli trevligare, stressa mindre eller lära nytt för att den organisatoriska arbetsmiljön ska bli bättre? Eller är det organisationen som behöver förändras? En ny metodik inriktar sig på tankesätten bakom problemen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det är forskaren och författaren Lisbeth Rydén som i ett forskningsprojekt vid Malmö Högskola, finansierat av AFA Försäkring, har utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker.

Metodiken kallas Diskursiva arbetsmiljörisker och handlar om att förebygga, bedöma och hantera arbetsmiljörisker.

Istället för att inrikta sig på enskilda chefers och medarbetares brister eller förtjänster hjälper metodiken till att fokusera på organiserandet och på de problem som behöver lösas i verksamheten.

Metoden bygger på frågor för att synliggöra underliggande tankesätt och kan handla om: Vad är det som gör att vi gör som vi gör? Vad är det för bakomliggande tankefigurer som styr hur vi kommunicerar, leder, samarbetar och informerar?

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.