nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

 • Annonskod mobil topp

Forskare söker förutsättningar för tillit

Vad händer när styrningen tippar över i en kontrollkultur? Tolv olika verksamheter runt om i landet sätts nu under forskarnas lupp för att hitta nycklarna till en tillitsbaserad styrning.

 • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Balansen mellan kontroll och tillit är en av de viktiga utmaningarna inom offentlig sektor idag. Inom projektet Försök Tillit ska forskare följa tolv olika verksamheter för att förstå hur och varför en kontrollkultur utvecklas, och se hur man kan utveckla modeller för att bättre hantera den här balansen i vardagen.

Totalt är det 27 forskare som följer tolv försöksverksamheter inom vård, skola, omsorg runt om i hela Sverige. Arbetet ska bland annat resultera i en antologi kring tillitsbaserad styrning där goda exempel ska kunna hämtas kring till exempel ledarskap, tillsyn, uppföljning, innovation eller ersättningsmodeller.

– Försöken ska kunna ge oss goda exempel på utvecklingsarbete i kommuner, landsting och myndigheter som ger större utrymme att tillvarata medarbetares fulla kompetens och förmåga. Det kan handla om att utöka utrymmet för verksamhetsutveckling, minskad administration eller att ta bort onödiga mätningar eller krav som inte är nödvändiga i arbetet. Lärdomarna från försöken kommer att utgöra en central del i vårt fortsatta arbete, säger Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.

Forskarnas analys av försöksverksamheterna utgör en viktig del av kunskapsinhämtningen till det slutbetänkande som ska överlämnas till regeringen i juni 2018.

Utvecklingsarbetet inom Piteå kommuns hemtjänst är en av de verksamheter som kommer att följas.

– Vi är glada att vårt arbete uppmärksammas. Utvecklings- och förbättringsarbetet är en prioriterad fråga för oss inom Socialtjänsten. Det är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar. Vi ska inte springa fortare utan smartare och då är personalens kompetens en mycket viktig resurs att ta tillvara på, säger Lotta Filipsson, förvaltningschef Socialtjänsten Piteå kommun.

12 försöksverksamheter

 • Förskola, Malmö kommun
 • Grundskola/tillsyn, Linköpings kommun och Skolinspektionen
 • Kommunövergripande styrning/ledarskap, Borlänge kommun
 • Individ- och familjeomsorg/LSS, Linköpings kommun
 • Äldreomsorg/Idéburen organisation, Alingsås kommun och Bräcke diakoni
 • Socialtjänst/Tillsyn, IVO Arbetsmiljöverket
 • Hemtjänst/Innovation, Piteå kommun
 • Sjukvård, värdebaserad vård/Styrning, Karolinska sjukhuset (SLL) och Skånes universitetssjukhus (Region Skåne)
 • Hälso- och sjukvård/ Ersättningsmodeller, Region Skåne
 • Hälso- och sjukvård/Styrning, Landstinget i Kalmar län
 • Socialtjänst, skola och primärvård/Samverkan styrning kring elevhälsa, Falu kommun
 • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

 • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.