nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Forskare undersöker kvaliteten i vården

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Hur kvalitets- och säkerhetsaspekter kan utvecklas inom vården. Det ska sex europeiska forskningsinstitut, däribland The Jönköping academy for improvement of health and welfare, undersöka i ett stort forskningsprojekt. Projektet får nu cirka 30 miljoner kronor från EU-kommissionens sjunde ramprogram för hälsoforskning. I projektet ingår tio fallstudier som ska mynna ut i en kvalitets- och säkerhetsguide och ett ramverk för utvärdering av kvalitet och säkerhet på sjukhus.

– I dagsläget är kunskapen begränsad om vad som fungerar bäst i olika sammanhang. Sådan information är särskilt viktig nu när allt fler patienter söker vård över landsgränserna i Europa. Detta projekt ger oss unik inblick och fördjupad kunskap genom att vi kan jämföra erfarenheter från flera sjukvårdssystem, säger Johan Thor, föreståndare för Jönköping academy for improvement of health and welfare.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Standarder skapar tillväxt

Användningen av standarder skapar tillväxt, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det visar en nyligen genomförd nordisk studie.
– Vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna, säger Thomas Idermark, vd för SIS, Swedish Standards Institute.

  • Annonskod Huvudspalten 4

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.