nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Friskolor fortsatt i topp oavsett elevernas bakgrund

För tredje året i rad lyckas friskolorna bättre än de kommunala grundskolorna. Det visar en sammanställning som Friskolornas riksförbund gjort utifrån Skolverkets uppgifter över skolornas meritvärde, där värdet justerats för elevernas bakgrund.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Skolverkets Salsa-värde, som använts i sammanställningen, visar det genomsnittliga meritvärdet justerat med hänsyn till föräldrarnas utbildning, könsfördelningen och andel nyinvandrade elever i skolan.

För läsåret 2015-2016, som är de senaste siffrorna, så hamnar 33 friskolor och 19 kommunala grundskolor på de cirka 50 topplaceringarna, sett till det viktade meritvärdet.

Friskolornas riksförbund konstaterar att det här inte är någon exakt vetenskap, men en möjlighet till mer rättvisa skoljämförelser, vilket förbundet länge efterlyst.

Friskolorna har stärkts

Friskolornas riksförbund har med resultaten från sex läsår i sin rapport. Där ser man att fördelningen svängt, från att de kommunala skolorna var i majoritet på topplistan 2010-2011, att det var jämnvikt 2011-2012 och 2012-2013, till att friskolorna varit i varierande stor majoritet de senaste tre läsåren:

2010-2011: 26 fristående, 35 kommunala (bland de cirka 50 skolorna i topp).

2011-2012: 27 fristående, 27 kommunala.

2012-2013: 26 fristående, 27 kommunala.

2013-2014: 31 fristående, 26 kommunala.

2014-2015: 36 fristående, 15 kommunala.

2015-2016: 33 fristående, 19 kommunala.

Varierar mycket

Vilka skolor som kommer med på topplistan varierar mycket. Bara en kommunal grundskola, International School of Helsingborg, var med de fem första åren, men åkte ut i år. Bland friskolorna är det tre huvudmän som funnits på topplistan alla år, Engelska skolan i Eskilstuna, Carlssons skola och Fristående gymnasiets grundskola i Stockholm.

Varierar i botten

När det gäller skolorna i botten är det mycket få som ligger kvar under flera år i rad.

Andel fristående skolor i botten har minskat, från 18 till 13 medan antal kommunala skolor har ökat från 36 till 40.

Att det ändå återfinns många friskolor i botten förklarar Friskolornas riksförbund till viss del med att några skolor är så kallade resursskolor där barn med särskilda behov går, något som bakgrundsfaktorerna inte fångar upp.

De 20 skolorna med högst viktat meritvärde läsåret 2015-2016

1. Futuraskolan Stockholm, fristående

2. Stockholm International Academy, fristående

3. Vittra Frösunda, Solna, fristående

4. Malmö International School, kommunal

4. Kista International School, fristående

6. Södertälje friskola, fristående

6. Gåvsta skola, Uppsala kommunal

8. Botkyrka Friskola F-9, fristående

8. Engelska skolan i Hässelby, Stockholm, fristående

10. Videdals privatskolor, Malmö, fristående

10. Sollentuna International school, kommunal

10. Kronan 7-9, Trollhättan, kommunal

13. Enbacksskolan, Stockholm, kommunal

14. Int. Engelska Skolan Huddinge, fristående

14. Kyrkskolan, Smedjebacken, kommunal

16. Europaportens grundskola, Malmö, fristående

17. Tallbackaskolan H, Gällivare, kommunal

18. Al-Azharskolan, Stockholm, fristående

18. Int. Engelska Skolan Tyresö, fristående

20. Viby friskola, Norrtälje, fristående

Läs hela rapporten här

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Sverige i centrum av kvalitetsvärlden!

Blogg

Kvalitetsvärlden behöver en mötesplats där kvalitetsprofessionella kan utbyta erfarenheter och lära. Nationellt finns en stor mängd olika konferenser och forum som skapar sådana möjligheter. Idag är dock världen och tillika många av de verksamheter som drivs globala. Då behövs även globala mötesplatser inom kvalitetsområdet.

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.