nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fyll paletten med fler färger

Anna Nyström, chefredaktör

Hur gör du för att kompetensutveckla dig? Har du en strategi eller ett förbättringsprogram för din personliga utveckling?

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Nej, det tror jag inte, även om du jobbar med kvalitet där förbättringsarbete ständigt ligger på näthinnan. När det handlar om kompetensutveckling är vi sällan lika systematiska och välorganiserade som när det gäller andra utvecklingsprojekt.

Kvalitetsområdet har precis som mycket annat i vårt arbetsliv förändrats. Den gamla kvalitetschefen som hade uppdraget att kontrollera har numera ett arbete som handlar om att vara skicklig på att kommunicera och engagera andra. Kvalitetsrollen har även fått en mer central funktion i verksamheten där kvalitetsarbetet knyter samman allt från affärsstyrning och kundförståelse till värderingsfrågor och medarbetarengagemang.

Frågan om kompetensutveckling blir därmed inte bara en fråga om att utvecklas rent ämnesmässigt, utan handlar även om att utvecklas på det personliga planet.

Då och då dyker diskussionen upp om att kvalitetsrollen saknar den status som exempelvis ekonomirollen har i en verksamhet – vem skulle exempelvis sätta någon som ekonomichef som bara gått en kort kurs i ämnet? Det är däremot vanligt i kvalitetsvärlden.

Att det är få som har någon längre utbildning inom kvalitet bekräftas i den läsarundersökning som presenteras i detta nummer av tidningen. Men även om det saknas en längre kvalitetsutbildning i bagaget, så ser ni till att bygga er kvalitetskompetens på många olika sätt – genom att läsa böcker och tidningar, gå kurser, engagera er i nätverk och diskussioner på sociala medier, eller genom att byta tankar och erfarenheter med kollegor.

Jag tror att kvalitet kommer att bli en självklar konkurrensfaktor för framtidens verksamheter. Här spelar du som kvalitetsproffs en viktig roll. Min uppmaning till dig är därför att börja planera för ditt personliga förbättringsarbete. Vilken kompetens tror du är viktig för framtidens kvalitetsproffs? Hur ser du till att fylla din kunskapspalett med de förmågor som kommer att krävas av dig?

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.