nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto StockAdobe.

Fyra steg till en lyckad brainstorm

Brainstorming  har överlevt många nya innovativa metoder för problemlösning och idéekläckande. Metoden utvecklades redan på 40-talet av Alex Osborn, reklamman och kreativitetsteoretiker. Hans bok Your Creative Power* från 1948 håller måttet än idag och finns fortfarande i bokhandeln. 

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Metoden används lika flitigt idag, i allt från mindre arbetsmöten runt om i världen till Startup-bolag och av utvecklarna i Silicon Valley.
En grundförutsättning är att en brainstorming måste fokusera på en specifik fråga eller ett problem, inte flera. Här är Osborns fyra principer för en lyckad brainstorming:

-Kvantitet är viktigare än kvalitet
Det är viktigare att få fram många idéer än ett fåtal bra. Teorin är att ju fler bra idéer som kommer fram, desto mer ökar chansen till att få genomgripande och effektiva lösningar.

-Ifrågasätt inte, utveckla istället
Den mänskliga hjärnan har en förmåga att vilja analysera och värdera idéer. Men under själva brainstormen funkar det inte att ifrågasätta varandras idéer. Genom att sätta stopp för dömande uttalande som hämmar deltagarna så skapar man ett öppet, tryggt och kreativt klimat, något som är grundläggande för att kunna ”tänka högt” i grupp.

-Välkomna galna idéer
För att få till en riktigt lång lista på idéer bör även mer eller mindre galan idéer främjas. Det gör att man får syn på problemet från ett annat perspektiv och ger ett nytt sätt att tänka som i slutändan kan lösa problemet, det vill säga utanför-boxen-principen.

-Kombinera och förbättra
Låt deltagarna förbättra och utveckla de idéer som kommit upp enligt principen 1+1=3. Teorin är att kreera nya idéer genom sätta fart på associationsförmågan.

*Your Creative Power, Alex Osbourne, Read Books-förlag.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.