nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fyra tips för starkare kundrelationer

Att samla in kunddata är knappast något problem idag, frågan är vad man gör av all information. Risken är att man skapar en nyckeltalsdjungel som gör det omöjligt att se vilka nyckeltal som är de viktiga.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Josefin Pålsson, marknads- och försäljningschef på Bright Relation konstaterar att den stora utmaningen i dagens verksamheter är att identifiera den data som är relevant och som verkligen bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten.

Många företag tar ett alltför brett grepp. I sin iver att följa allt ner på detaljnivå missar företagsledningen ofta den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med att analysera nyckeltal, nämligen att välja ut ett fåtal nyckeltal som följs noga och bidrar till att staka ut hela verksamhetens inriktning.

Ett annat vanligt problem är att det saknas en synkronisering av de medarbetar- och kundundersökningar som genomförs.

– Man bör inte betrakta kundundersökningar, medarbetarundersökningar och nyckeltalsuppföljning som tre separata områden som initieras från tre separata delar av företaget. Analysen och resultatet blir ofta betydligt mer effektivt om undersökningarna och analyserna genomförs utifrån en enhetlig inriktning och vilja, säger Josefin Pålsson.

Josefin Pålssons tips

  1. Formulera servicemål utifrån verksamhetens långsiktiga strategier och mål. Det är inte ovanligt att företag har servicemålsättningar som formulerats utan att först ha förankrats i organisationens övergripande mål och vision, exempelvis att e-post ska besvaras inom ett visst tidsintervall eller att den maximala tillåtna väntetiden i kundtjänst per telefon är fem minuter.
  2. Välj ut de viktigaste. Den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med att analysera nyckeltal är att välja ut ett fåtal nyckeltal som följs noga och bidrar till att staka ut hela verksamhetens inriktning.
  3. Identifiera sambanden mellan nyckeltalen och de kund- och medarbetarundersökningar som genomförs. Analysen och resultatet blir ofta betydligt mer effektivt om undersökningarna och analyserna genomförs utifrån en enhetlig inriktning och vilja.
  4. Betrakta varje möte, varje kontakt med sin kund som ett unikt tillfälle att fördjupa kundrelationen och skapa lojalitet.
  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.