nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Johan Byström är hälsospecialist på Skutskärs Bruk strax söder om Gävle. Jobbet fick han för ett år sedan då ledningsgruppen med brukschef Tommy Lodin i spetsen beslutade att inrätta denna helt nya tjänst.

”Hälsoarbetet gynnar alla”

Hallå där Johan Byström, hälsospecialist på Skutskärs Bruk. Under det senaste året har du fungerat som en sammanhållande kraft för brukets hälsoarbete i och med tjänsten som hälsospecialist. Vad innebär det?

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Jag fungerar som stöd för chefer och medarbetare att ta fram strategier för att främja hälsan och motverka ohälsa. Det innebär bland annat att jag tillsammans med chefer koordinerar och följer upp både rehabiliteringsinsatser och friskvårds- och trivselaktiviteter. Jag ansvarar även för utveckling av Skutskärs Bruks förmåner, till exempel friskvårdsbidrag, gym och stugor. Dessutom är jag ansvarig och kravställare mot leverantör av företagshälsovårdstjänster.

Varför har Stora Enso valt att satsa på detta?

– På Skutskärs bruk har vi historiskt lagt mycket fokus och kraft på att hjälpa de sjuka att bli friska. Nu vill vi göra det berömvärt att hjälpa de redan friska att bevara sin hälsa. Detta är att jobba hälsofrämjande. Att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att du vill ta reda på vilka faktorer (friskfaktorer) som skapar en långsiktig hälsa, vilket kommer öka produktiviteten.

Vad innebär detta i vardagen?

– Det finns olika områden där vi vill konkretisera vad som är viktigt för att få en välmående organisation, bland annat inom hälsokompetens. Med hälsokompetens menar vi att medarbetaren har kunskap, kontroll och egen makt över sitt liv för att kunna göra hälsosamma val. Till skillnad från hälsokunskap, som innebär att du vet att det är bra med fysisk aktivitet men orkar inte ägna dig åt den, så är hälsokompetens förmågan att vilja använda hälsokunskapen i vardagen.

Vi håller också på att definiera och utbilda våra chefer i hälsofrämjande ledarskap. Det innebär att man som chef föregår med gott exempel och verkar för att själv ha en hälsosam arbetsmiljö. Men också att man att arbetar aktivt med att främja hälsa och ta reda på medarbetarnas motivationsfaktorer.

Vilka förväntningar finns det på dig och ditt uppdrag?

– Att hälsoarbetet på sikt kommer att bidra till en att vi blir en ännu mer attraktivare arbetsgivare där vi har engagerade och motiverade medarbetare som är måna om sin egen och kollegors hälsa och välbefinnande.

Vad tror du är viktigast för att du ska lyckas med ditt uppdrag?

– Att skapa förtroende ute i organisationen. Jag behöver få med mig resurser ute organisationen, ensam är inte så stark… Ta små steg framåt.

Vilka är dina tre bästa råd till alla företag vill bli bättre på sitt hälsoarbete?

  1. Förankra det i ledningen – hälsa ska vara ett strategiskt val.
  2. Fatta beslut grundade på fakta och inte enbart gå på en känsla.
  3. Sätt upp mål och se till att kunna mäta framdriften.
  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Sverige i centrum av kvalitetsvärlden!

Blogg

Kvalitetsvärlden behöver en mötesplats där kvalitetsprofessionella kan utbyta erfarenheter och lära. Nationellt finns en stor mängd olika konferenser och forum som skapar sådana möjligheter. Idag är dock världen och tillika många av de verksamheter som drivs globala. Då behövs även globala mötesplatser inom kvalitetsområdet.

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.