nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Hälsoinspiratörer ger arbetsglädje

FOTO: Ritu Andersson

Umeå kommuns hälsoutvecklare stimulerar hälsoarbetet mellan personal och ledning. Åsa Ehnberg är en av dem.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ett led i att minska sjuktalen är att lyfta fram vad som gör att man mår bra och hur man ska göra för att må ännu bättre. I Umeå kommun satsar man på hälsoinspiratörer. Det centrala i hälsoarbetet är friskfaktorer samt att stimulera ledning och fotfolk till ett ökat hälsotänk.

– Det är upptill den enskilda individen att ta ansvar över en positiv arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö, poängterar Åsa Ehnberg, hälsoutvecklare inom socialtjänsten i Umeå Kommun.

Hon gör bland annat hälsoprofiler, vilket är ett sätt att motivera de anställda till att prioritera sin egen hälsa. Genom att lyfta hälsan till en egen punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar lyfter man upp diskussionen kring vad som gör att man mår bra.

– Hälsoinspiratören är min förlängda arm ut till de olika verksamheterna inom socialtjänsten. Deras absolut viktigaste uppgift är att stötta arbetsledarens hälsoarbete, säger Ehnberg.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Standarder skapar tillväxt

Användningen av standarder skapar tillväxt, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det visar en nyligen genomförd nordisk studie.
– Vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna, säger Thomas Idermark, vd för SIS, Swedish Standards Institute.

  • Annonskod Huvudspalten 4

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.