nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Marie Klingberg Allvin

Högskolan Dalarna första lärosätet med godkänt kvalitetssystem

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört en pilotstudie för att granska svenska lärosätens kvalitetsarbete med tillhörande system. Det enda av de deltagande lärosätena som fick det samlade omdömet godkänt var Högskolan Dalarna.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Det är ett erkännande av det fantastiska arbete som sker inom ramen för alla delar av vår verksamhet och involverar lärare, forskare och övrig personal, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning vid Högskolan Dalarna.

De anmälde sig frivilligt för att få vara med i piloten.

– Även om vi bara haft knappt tre månader på oss att skriva fram systemet, under en i övrigt hektiskt period, så har alla inblandande på högskolan varit engagerade och bidragit, fortsätter Jonas Tosteby.

Granskningen har innefattat omfattande system- och dokumentationsgranskning, webbintervjuer och ett tvådagars platsbesök med intervjuer av representanter från högskolans olika verksamheter och befattningar. Detta har genomförts av en bedömargrupp som bestått av tre sakkunniga, en studentrepresentant och en arbetslivsföreträdare.

Jonas Tosteby berättar att Högskolan Dalarnas system bygger på en kontinuerlig utveckling av det dagliga arbetet, en systematisk granskning och uppföljning av utbildning, forskning och samverkan samt en strukturerad och dialogbaserad styrning- och ledningsprocess.

– Att kunna vila i de grundstrukturer och principer vi har, samtidigt som vi utvecklar och förbättrar de delar vi själva identifierat i kombination med de utvecklingsområden som bedömargruppen lyft fram, ger oss en god plattform för det fortsatta arbetet, säger han.

När lärosätet fått sitt kvalitetssäkringsarbete godkänt innebär det att det uppfyller samtliga aspektområden och perspektiv som UKÄ tagit fram. Dessa grundar sig i sin tur på högskolelag, högskoleförordning och Europeiska riktlinjer. Nästa gång högskolan granskas på lärosätesövergripande nivå blir om sex år.

– Beskedet är oerhört glädjande och ett kvitto på flerårigt strukturerat och uthålligt arbete, avslutar Marie Klingberg-Allvin, vikarierande rektor vid Högskolan Dalarna.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.