nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Marie Klingberg Allvin

Högskolan Dalarna första lärosätet med godkänt kvalitetssystem

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört en pilotstudie för att granska svenska lärosätens kvalitetsarbete med tillhörande system. Det enda av de deltagande lärosätena som fick det samlade omdömet godkänt var Högskolan Dalarna.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Det är ett erkännande av det fantastiska arbete som sker inom ramen för alla delar av vår verksamhet och involverar lärare, forskare och övrig personal, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning vid Högskolan Dalarna.

De anmälde sig frivilligt för att få vara med i piloten.

– Även om vi bara haft knappt tre månader på oss att skriva fram systemet, under en i övrigt hektiskt period, så har alla inblandande på högskolan varit engagerade och bidragit, fortsätter Jonas Tosteby.

Granskningen har innefattat omfattande system- och dokumentationsgranskning, webbintervjuer och ett tvådagars platsbesök med intervjuer av representanter från högskolans olika verksamheter och befattningar. Detta har genomförts av en bedömargrupp som bestått av tre sakkunniga, en studentrepresentant och en arbetslivsföreträdare.

Jonas Tosteby berättar att Högskolan Dalarnas system bygger på en kontinuerlig utveckling av det dagliga arbetet, en systematisk granskning och uppföljning av utbildning, forskning och samverkan samt en strukturerad och dialogbaserad styrning- och ledningsprocess.

– Att kunna vila i de grundstrukturer och principer vi har, samtidigt som vi utvecklar och förbättrar de delar vi själva identifierat i kombination med de utvecklingsområden som bedömargruppen lyft fram, ger oss en god plattform för det fortsatta arbetet, säger han.

När lärosätet fått sitt kvalitetssäkringsarbete godkänt innebär det att det uppfyller samtliga aspektområden och perspektiv som UKÄ tagit fram. Dessa grundar sig i sin tur på högskolelag, högskoleförordning och Europeiska riktlinjer. Nästa gång högskolan granskas på lärosätesövergripande nivå blir om sex år.

– Beskedet är oerhört glädjande och ett kvitto på flerårigt strukturerat och uthålligt arbete, avslutar Marie Klingberg-Allvin, vikarierande rektor vid Högskolan Dalarna.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.