nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Anna Hansson-Bittár
En glad Anna Hansson-Bittár som fått Sveriges stora Skolledarpris. FOTO: Lennart Söderberg

Hon fick Sveriges stora Skolledarpris

– Utveckla kontinuerligt i vardagen istället för att lägga tjusiga handlingsplaner på hög.
Det säger Anna Hansson-Bittár som i tisdags tog emot Sveriges stora Skolledarpris på 100 000 kronor från Sveriges Skolledarförbund.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det handlar om ledarskap när Anna Hansson-Bittár, rektor på Brevik skola Tyresö, berättar om sitt arbete, men också om ett ständigt pågående samtal med alla parter för att kunna ta tag i frågeställningar innan de har vuxit sig till svårigheter.

I motiveringen till priset står bland annat att hon är ”en skicklig ledare med lång erfarenhet som använder den till att ständigt utmana sina egna tankemönster”.

I juryn har Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund, Sveriges elevråd, Sveriges Kommuner och Landsting och Studentlitteratur ingått.

Ingen klassindelning

Det var år 2007 som Anna Hansson-Bittár fick uppdraget att starta och bygga upp en ny skola i Pysslingens regi. Hon blev tidigt klar över att hon inte ville ha den traditionella klassindelningen utan att vara fri att bestämma över gruppsammansättningen.

– Om man skulle behöva ändra på en klassindelning reser sig alla föräldrar som en man och protesterar, nu behåller vi frågan inom professionen, säger Anna Hansson-Bittár.

För att öka lärartätheten består arbetslagen för dryga 40 elever i en årskursklass av tre lärare och en fritidspedagog istället för två av varje yrkeskategori.

Annorlunda rekrytering

När skolan rekryterar medarbetare bjuder man in alla intresserade till ett stort möte. Där berättar Anna Hansson-Bittár hur man arbetar på skolan och avslutar varje rekryteringstillfälle med att ”om man inte är intresserad av arbetsmodellen är det läge att gå”.

– Nästan alla brukar stanna och får en kort intervju om 15 minuter av pedagoger på skolan och därefter går man vidare till nästa steg i rekryteringen.

Anna Hansson-Bittár leder utifrån att omtänksamhet, tydlighet och mod lönar sig och hon är tydlig med att det är professionen som leder verksamheten.

– Det som nu står framför oss är den relationella pedagogiken och den relationella kompetensen och de som inte är nyfikna på frågan kommer att vara ”left behind”.

– Vi kan det här och vi erbjuder en snäll skola för bildning och lärande, säger hon.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.