nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Inre motivation är viktigt för kreativitet, men för att förverkliga idéer krävs initiativkraft. FOTO: Shutterstock

Initiativ viktigt för innovation

För att åstadkomma innovationer krävs handling. Enligt en färsk forskningsstudie är medarbetare som tar egna initiativ en viktig ingrediens för att förverkliga kreativa idéer.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Enligt en teori inom innovationsforskning bidrar goda ledar- och medarbetarrelationer till fler innovationer. Denna teori ville forskare från Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet testa.

I en studie har de undersökt hur relationen mellan ledare och medarbetare påverkar antalet innovationer i olika företag. Dessutom har de studerat hur medarbetarnas inre motivation respektive personliga initiativ påverkar utfallet.

Resultatet blev överraskande. Tvärt emot vad forskarna förväntade sig kunde de inte se att goda relationer mellan medarbetare och ledare direkt ledde till fler innovationer. Inte heller i kombination med hög inre motivation hos medarbetarna fann de något sådant samband.

Däremot i kombination med stort initiativtagande hos medarbetarna ledde goda relationer till fler innovationer.

– Studien visar att sambandet inte är direkt utan att det går via personligt initiativ. Det är en kvalificering av teorin, säger Sven Hemlin, professor i psykologi och forskare vid Gothenburg Research Institute.

Inom innovationsforskning skiljer man på kreativitet och innovation. Kreativitet är nya tankar och idéer medan innovation syftar på förverkligandet av idéerna i något användbart, till exempel en ny produkt. Tidigare forskning har visat att inre motivation är viktigt för kreativitet.

– Men i vår studie ser vi att inre motivation inte verkar ha någon koppling nästa steg. För att åstadkomma innovationer krävs handling, säger Leif Denti, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet.

43 forsknings- och utvecklingsteam i fem branscher (fordon, automation, industriutrustning, kontroll och övervakning och papperstillverkning) ingick i studien, totalt 211 medarbetare.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

18:e upplagan av Kvalitetsmagasinet Live

Hallå där Catharina Byström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet. Du kommer moderera Kvalitetsmagasinet Live 29–30 november 2018 där temat är professionellt kvalitetsarbete i praktiken där konferensen kommer sätta utvecklingen inom kvalitetsområdet under lupp. Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.