nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kalix Tele24 prisat för arbetsmiljö

Kontaktcenterbranschen har ofta kritiserats för dålig arbetsmiljö. Hos Kalix Tele24 har arbetet med en bra hälsa hos medarbetarna däremot pågått länge och nu har företaget återigen fått kvitto på att de är på rätt väg.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ända sedan 2005 har Kalix Tele24 arbetat med hälsofrämjande åtgärder och för tredje gången har de nu fått sitt arbetsmiljöarbete certifierat av Korpen. Diplomeringen är ett kvitto på att företaget bedriver sitt arbetsmiljöarbete systematiskt och att frågorna om personalens hälsa prioriteras högt på Kalix Tele24:s dagordning.

Förutom hälsofrågorna som är direkt relaterade till arbetsplatsen krävs det också att organisationen uppmuntrar och stöttar sina medlemmar när det gäller att fatta kloka livsstilsval för att klara Korpens bedömning.

– Vi är stolta över vårt arbetet och kan nu titulera oss ett hälsodiplomerat företag i två år till, säger Johan Rosenqvist, personalchef på Kalix Tele24. Eftersom det är lätt att bli hemmablind känns det tryggt när en extern part ger oss feedback. Vi har jobbat hälsoorienterat under många år och har hittat bra rutiner för arbetet. Men under resans gång har vi lärt oss att det alltid finns saker att förbättra, därför är det viktigt att det även finns utrymme för flexibilitet i våra handlingsplaner.

Lägre ljudnivå minskar stressen

Ljudmiljön är en av de stora arbetsmiljöfrågorna inom kontaktcenterbranschen och under de senaste åren har företaget bland annat dragit igång ett långsiktigt akustikprojekt för att sänka ljudnivåerna och göra miljön mindre stressande. Inom projektet görs regelbundna ljudmätningar och man har satsat på mer ljuddämpande inredning och väggar. Företaget har velat göra det lättare att återhämta sig efter stressiga perioder genom förbättrat vilorum och meditation som en den del av de frivilliga träningspass som personalen erbjuds.

– Vi på Korpen har kunnat konstatera att det hos Kalix Tele24 finns ett långsiktigt arbete som bedrivits av eldsjälar under många år, säger Jonas Flank på Korpen.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Guide till hållbara inköp av it

Läsvärt

Ju fler som ställer krav, desto hårdare blir trycket på hållbara produkter. Därför lanserar TCO Develoment nu en guide som ger praktiska råd kring hållbar upphandling av it.

Bli bättre på att övertyga, beröra och inspirera

Läsvärt

Förmågan att framföra sitt budskap på ett effektivt och engagerande sätt är något som alla chefer har nytta av att utveckla. Nu finns en ny bok i ämnet som ger insikt i både de retoriska grundverktygen och förmågan att få till ett bra framförande.

”Det går att mäta kvalitet i välfärden”

Friskolornas riksförbund är kritiska till Välfärdsutredningens slutbetänkande. Framför allt ställer de sig frågande till att utredaren inte har något förslag på hur kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.