nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kalix Tele24 prisat för arbetsmiljö

Kontaktcenterbranschen har ofta kritiserats för dålig arbetsmiljö. Hos Kalix Tele24 har arbetet med en bra hälsa hos medarbetarna däremot pågått länge och nu har företaget återigen fått kvitto på att de är på rätt väg.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ända sedan 2005 har Kalix Tele24 arbetat med hälsofrämjande åtgärder och för tredje gången har de nu fått sitt arbetsmiljöarbete certifierat av Korpen. Diplomeringen är ett kvitto på att företaget bedriver sitt arbetsmiljöarbete systematiskt och att frågorna om personalens hälsa prioriteras högt på Kalix Tele24:s dagordning.

Förutom hälsofrågorna som är direkt relaterade till arbetsplatsen krävs det också att organisationen uppmuntrar och stöttar sina medlemmar när det gäller att fatta kloka livsstilsval för att klara Korpens bedömning.

– Vi är stolta över vårt arbetet och kan nu titulera oss ett hälsodiplomerat företag i två år till, säger Johan Rosenqvist, personalchef på Kalix Tele24. Eftersom det är lätt att bli hemmablind känns det tryggt när en extern part ger oss feedback. Vi har jobbat hälsoorienterat under många år och har hittat bra rutiner för arbetet. Men under resans gång har vi lärt oss att det alltid finns saker att förbättra, därför är det viktigt att det även finns utrymme för flexibilitet i våra handlingsplaner.

Lägre ljudnivå minskar stressen

Ljudmiljön är en av de stora arbetsmiljöfrågorna inom kontaktcenterbranschen och under de senaste åren har företaget bland annat dragit igång ett långsiktigt akustikprojekt för att sänka ljudnivåerna och göra miljön mindre stressande. Inom projektet görs regelbundna ljudmätningar och man har satsat på mer ljuddämpande inredning och väggar. Företaget har velat göra det lättare att återhämta sig efter stressiga perioder genom förbättrat vilorum och meditation som en den del av de frivilliga träningspass som personalen erbjuds.

– Vi på Korpen har kunnat konstatera att det hos Kalix Tele24 finns ett långsiktigt arbete som bedrivits av eldsjälar under många år, säger Jonas Flank på Korpen.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.