nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

59 procent tycker att kollegorna har störst inverkan på motivationen.

Kollegor motiverar mer än chefen

Knappt hälften av svenska anställda känner engagemang på jobbet. Viktigaste källan till motivation på arbetsplatsen är kollegorna. Det visar undersökningen Simply Talent.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

På uppdrag av mjukvaruföretaget Oracle har Opinium Research studerat vad som påverkar medarbetares engagemang i fem länder i Europa. Undersökningen visar att 45 procent av svenska anställda känner sig engagerade idag, vilket är den högsta siffran av alla undersökta länder.

För svenskarna är kollegorna är viktigast. 59 procent svarar att kollegorna har störst positiv inverkan på motivationen, därefter kommer chefen med 11 procent. Endast 1 procent tycker att personalavdelningen bidrar till engagemanget på arbetsplatsen.

Här sticker svenskarna ut jämfört med andra länder där chefen spelar en viktigare roll för engagemang. I England svarar exempelvis 36 procent att chefen är den viktigaste källan till engagemang.

Svenskarna tycker också att cheferna är dåliga på att ge individuell feedback och att ha en återkommande dialog med sina medarbetare. 66 procent svarar att de gärna skulle föredra mer proaktiva och regelbundna kontakter med sina chefer. Endast 12 procent anser att de har den kontakten idag. 69 procent tycker att cheferna är medel/dåliga/mycket dåliga på att ge feedback.

Ledningsgruppen är den grupp som har mest negativ inverkan på medarbetarnas engagemang enligt undersökningen.

Om undersökningen

Undersökningen Simply Talent bygger på 1511 intervjuer med anställda i England, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Frankrike. Opinium Research har genomfört undersökningen på uppdrag av mjukvaruföretaget Oracle.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.