nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

59 procent tycker att kollegorna har störst inverkan på motivationen.

Kollegor motiverar mer än chefen

Knappt hälften av svenska anställda känner engagemang på jobbet. Viktigaste källan till motivation på arbetsplatsen är kollegorna. Det visar undersökningen Simply Talent.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

På uppdrag av mjukvaruföretaget Oracle har Opinium Research studerat vad som påverkar medarbetares engagemang i fem länder i Europa. Undersökningen visar att 45 procent av svenska anställda känner sig engagerade idag, vilket är den högsta siffran av alla undersökta länder.

För svenskarna är kollegorna är viktigast. 59 procent svarar att kollegorna har störst positiv inverkan på motivationen, därefter kommer chefen med 11 procent. Endast 1 procent tycker att personalavdelningen bidrar till engagemanget på arbetsplatsen.

Här sticker svenskarna ut jämfört med andra länder där chefen spelar en viktigare roll för engagemang. I England svarar exempelvis 36 procent att chefen är den viktigaste källan till engagemang.

Svenskarna tycker också att cheferna är dåliga på att ge individuell feedback och att ha en återkommande dialog med sina medarbetare. 66 procent svarar att de gärna skulle föredra mer proaktiva och regelbundna kontakter med sina chefer. Endast 12 procent anser att de har den kontakten idag. 69 procent tycker att cheferna är medel/dåliga/mycket dåliga på att ge feedback.

Ledningsgruppen är den grupp som har mest negativ inverkan på medarbetarnas engagemang enligt undersökningen.

Om undersökningen

Undersökningen Simply Talent bygger på 1511 intervjuer med anställda i England, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Frankrike. Opinium Research har genomfört undersökningen på uppdrag av mjukvaruföretaget Oracle.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.