nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kommuners effektivitet har mätts fel

Kommunernas effektivitet har mätts på ett för enkelt sätt vilket har lett till fel slutsatser om vilka som är effektiva och inte. Det visar en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO. Nu finns underlag för att göra bättre mätningar och få bättre styrning.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Tidigare har mätningar av kommunernas effektivitet gjorts utifrån kostnad per elev eller per person på äldreboenden, utan hänsyn till skillnader i förutsättningar.

Den nya rapporten visar att siffrorna varit missvisande och i rapporten visar forskarna hur riktiga beräkningar kan göras och därmed hur det går att se vilka kommuner som har potential att bli mer effektiva.

Ett verktyg för det här kommer att läggas ut på webbplatsen för RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser. Här kommer också de kommuner som har bäst effektivitet att lyftas fram för att andra ska kunna ta efter deras exempel.

10 procents skillnad

Det forskarna har gjort är att använda sig av Data Envelopment Analysis, DEA, för sina beräkningar.

Medan de tidigare mätningarna har pekat på 20–30 procents skillnad i effektivitet mellan kommunerna, pekar de nya mätningarna, där man tagit hänsyn till olika förutsättningar, på att skillnaden är cirka 10 procent.

Skillnaderna är alltså mindre än man tidigare trott, men 10 procent motsvarar bara för skolans, gymnasiets och äldreomsorgens del 23 miljarder kronor per år.

Befolkningsstorleken påverkar

En komponent i sammanhanget är att effektiviteten generellt ökar när det blir fler elever respektive brukare och tvärt om att effektiviteten minskar med färre elever och brukare. Budgeten i kommunerna bör därför knytas till befolkningsförändringar. Det gäller också krympande kommuner, där det är nödvändigt att planera för hur verkligheten ser ut och inte för hur man vill att den ska vara, med bibehållen befolkning.

I arbetet med den här rapporten har det varit varierande samband för hur förekomsten av privata alternativ har påverkat effektiviteten och några slutsatser har inte kunnat dras.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Över 200 byggföretag använder Povel

Över 200 företag inom byggbranschen använder det processorienterade ledningssystemet Povel Verksamhetsledning som ett verktyg för att uppfylla de krav som ställs inom framförallt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Ett 70-tal av dem har även genomgått certifiering mot ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.